สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1,494,667.301,680,000.00-12.4 %0.070,637.572,441.1896.5 %5.0
รวม 1,494,667 1,680,000 -12.40 % 0.0 70,638 2,441 96.54 % 5.0