สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2,245,896.503,441,356.00-53.2 %0.0103,727.044,641.1295.5 %5.0
รวม 2,245,897 3,441,356 -53.23 % 0.0 103,727 4,641 95.53 % 5.0