สรุปผลประเมิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1,060,592.40538,000.0049.3 %5.063,318.002,513.9396.0 %5.0
รวม 1,060,592 538,000 49.27 % 5.0 63,318 2,514 96.03 % 5.0