สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)1,663,784.00345,827.0079.2 %5.067,942.347,904.9388.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)1,204,815.30373,680.0069.0 %5.065,094.0216,267.1575.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)8,135,585.50424,509.0094.8 %5.073,273.3154,453.2425.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)1,140,468.00131,763.0088.4 %5.065,172.135,590.8391.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)1,538,728.40373,551.7275.7 %5.074,919.6913,222.4082.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)1,149,835.50192,684.0083.2 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)3,025,132.502,756,922.508.9 %4.077,565.7137,706.7051.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)1,306,453.90464,719.0064.4 %5.064,431.1114,155.6478.0 %5.0
รวม 19,164,804 5,063,656 0.00 % 0.0 488,398 149,301 0.00 % 0.0