สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข12,935,193.006,238,565.0051.8 %5.0104,852.6441,784.3460.1 %5.0
รวม 12,935,193 6,238,565 51.77 % 5.0 104,853 41,784 60.15 % 5.0