สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 11,955,570.001,192,204.3090.0 %5.071,406.7222,572.6668.4 %5.0
รวม 11,955,570 1,192,204 90.03 % 5.0 71,407 22,573 68.39 % 5.0