สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2,895,553.302,462,032.5015.0 %5.082,547.0416,279.3680.3 %5.0
รวม 2,895,553 2,462,033 14.97 % 5.0 82,547 16,279 80.28 % 5.0