สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 2,036,694.601,216,000.0040.3 %5.069,239.9415,685.9277.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์1,908,058.801,104,604.5042.1 %5.042,965.545,154.3788.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์777,882.19574,544.0026.1 %5.019,350.139,821.2249.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์2,028,630.001,372,595.0032.3 %5.047,688.8511,538.1275.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์1,700,818.30804,921.0052.7 %5.031,827.6510,327.1967.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์837,074.19648,340.0022.5 %5.026,691.347,067.7573.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์1,832,938.001,081,744.0041.0 %5.019,354.684,363.5777.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์1,119,570.60744,675.7533.5 %5.030,491.2811,625.5061.9 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์2,607,830.501,698,270.0034.9 %5.074,372.2811,305.0884.8 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์1,239,003.40715,240.0042.3 %5.014,307.756,020.8657.9 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา8,041,273.505,744,915.0028.6 %5.050,269.1513,861.9872.4 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง2,924,577.301,573,029.9046.2 %5.076,392.9710,438.2186.3 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์3,309,010.001,199,429.8063.8 %5.050,570.4517,620.8765.2 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์2,701,076.501,708,933.0036.7 %5.027,815.209,579.3065.6 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา5,352,712.503,662,960.0031.6 %5.092,870.1312,506.7686.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์1,344,805.30783,684.1341.7 %5.058,415.212,598.2495.6 %5.0
สถาบันราชานุกูล1,946,303.50916,381.0052.9 %5.019,050.586,192.0367.5 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ291,556.75185,691.0236.3 %5.023,985.792,018.8191.6 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.014,806.37879.1794.1 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์209,533.02145,862.0030.4 %5.034,507.392,905.6491.6 %5.0
รวม 42,209,348 25,881,820 38.68 % 5.0 824,973 171,511 79.21 % 5.0