สรุปผลประเมิน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 2,858,823.801,829,000.0036.0 %5.099,224.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง794,500.56496,000.0037.6 %5.04,822.975,796.42-20.2 %0.0
รวม 3,653,324 2,325,000 36.36 % 5.0 4,823 5,796 0.00 % 0.0