สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2,618,081.302,201,913.0015.9 %5.0111,343.6737,840.3966.0 %5.0
รวม 2,618,081 2,201,913 15.90 % 5.0 111,344 37,840 66.01 % 5.0