สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม2,075,208.10980,586.0052.7 %5.067,698.509,064.3986.6 %5.0
รวม 2,075,208 980,586 52.75 % 5.0 67,699 9,064 86.61 % 5.0