สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1,694,773.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.085,417.3213,879.9883.8 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 0.0 85,417 13,880 83.75 % 5.0