สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1,106,118.80447,000.0059.6 %5.061,073.062,909.4995.2 %5.0
รวม 1,106,119 447,000 59.59 % 5.0 61,073 2,909 95.24 % 5.0