สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1,255,327.00822,000.0034.5 %5.068,008.051,668.2197.5 %5.0
รวม 1,255,327 822,000 34.52 % 5.0 68,008 1,668 97.55 % 5.0