สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์1,702,084.101,104,171.0035.1 %5.079,826.8811,047.5686.2 %5.0
สำนักกษาปณ์625,125.13452,327.0027.6 %5.0169,262.429,974.8894.1 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน127,274.11104,907.0017.6 %5.038,215.684,334.6088.7 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา107,789.1379,067.0026.6 %5.033,077.888,046.3075.7 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน152,620.94128,000.0016.1 %5.074,892.963,780.9895.0 %5.0
รวม 2,714,894 1,868,472 31.18 % 5.0 395,276 37,184 90.59 % 5.0