สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ3,782,849.002,424,600.0035.9 %5.086,330.2933,174.7061.6 %5.0
รวม 3,782,849 2,424,600 35.91 % 5.0 86,330 33,175 61.57 % 5.0