สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2,332,154.501,285,090.0044.9 %5.070,875.186,869.3390.3 %5.0
รวม 2,332,155 1,285,090 44.90 % 5.0 70,875 6,869 90.31 % 5.0