สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1,370,747.302,888,518.00-110.7 %0.077,094.1414,722.3280.9 %5.0
รวม 1,370,747 2,888,518 -110.73 % 0.0 77,094 14,722 80.90 % 5.0