สรุปผลประเมิน กรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 5,134,441.506,373,040.50-24.1 %0.0162,902.3624,936.8184.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.081,790.683,841.5995.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 2227,805.03176,454.0022.5 %5.059,219.424,934.1591.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 3458,452.34123,261.3873.1 %5.082,048.207,072.6591.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1147,953.7094,113.6436.4 %5.035,484.601,494.1395.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10242,290.31209,640.0013.5 %5.058,568.363,136.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11271,077.03202,411.2825.3 %5.037,545.943,486.0090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12188,725.52169,069.3110.4 %5.036,215.761,849.2894.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13358,730.31283,801.3420.9 %5.040,566.001,896.2595.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14260,460.52178,688.1631.4 %5.045,017.483,359.7092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 202,210.94119,392.3041.0 %5.050,479.292,928.0094.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16146,083.02107,016.0026.7 %5.032,300.523,768.0088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17146,228.9811,491.3892.1 %5.036,265.921,908.7094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18291,664.28237,000.0018.7 %5.036,353.001,894.5094.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19343,082.47468,245.19-36.5 %0.045,919.023,867.1091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2825,232.06245,529.0570.2 %5.042,381.485,161.5487.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20198,223.59185,445.006.4 %3.036,472.133,438.5590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21278,453.00396,464.00-42.4 %0.057,578.725,225.0090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.061,391.012,334.3096.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23275,587.81188,236.0031.7 %5.044,601.642,840.8493.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24302,124.56135,260.9155.2 %5.057,197.043,246.4194.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25335,344.56260,127.0022.4 %5.054,395.103,938.5392.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26194,113.0694,898.0051.1 %5.051,826.683,422.0093.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27317,022.00231,490.0027.0 %5.054,294.505,014.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28379,170.09281,800.0025.7 %5.046,124.403,311.2592.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29213,007.66182,573.0014.3 %5.031,040.061,741.1994.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3332,562.00172,817.2048.0 %5.098,111.642,361.3597.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30235,888.27209,429.0911.2 %5.042,920.043,522.7791.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4359,961.56215,498.3440.1 %5.050,030.192,374.1695.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5321,778.78245,504.8023.7 %5.046,225.081,182.7597.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6398,116.66350,295.8412.0 %5.043,586.641,964.8695.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7264,696.19221,953.0016.1 %5.052,060.573,865.4292.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8289,483.19217,484.5024.9 %5.044,891.905,105.7988.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9224,890.97189,000.0016.0 %5.049,894.583,348.7493.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 180,499.4151,177.2836.4 %5.04,976.37533.7589.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 296,896.3580,263.8817.2 %5.04,928.07599.4587.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน90,471.8840,220.9655.5 %5.05,057.39360.4092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง68,033.0125,764.2462.1 %5.04,782.82552.5988.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง78,428.9157,271.0027.0 %5.05,822.391,178.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,875.28635.9087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน89,186.6111,131.0087.5 %5.05,071.55684.9586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 177,448.6938,077.8850.8 %5.04,639.08867.3581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 267,539.0630,914.4054.2 %5.04,048.44793.2580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย62,664.1437,793.7039.7 %5.05,062.93591.2288.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่84,389.2448,731.0042.3 %5.05,584.801,026.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ87,676.3385,520.442.5 %1.06,767.96910.1086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน94,988.8849,909.6047.5 %5.06,332.26464.5592.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน87,252.7654,301.6037.8 %5.06,287.08610.8790.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม78,649.6821,058.5273.2 %5.05,860.68864.4785.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค76,489.4517,300.0077.4 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ100,178.3793,234.606.9 %3.04,701.74460.0490.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา77,391.2415,044.0080.6 %5.05,289.72572.8589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด63,532.6045,630.0028.2 %5.05,184.72874.9583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 180,459.3862,120.0022.8 %5.04,662.06435.3990.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 284,401.7176,737.009.1 %4.54,794.95463.8690.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 395,647.0525,490.2473.3 %5.05,576.10808.7385.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม105,834.0660,059.4043.3 %5.05,908.80684.0188.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 160,046.4610,507.9082.5 %5.06,100.61432.6792.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 271,854.6747,152.0034.4 %5.08,266.87733.3491.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ83,734.1018,390.0078.0 %5.05,983.08836.0086.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 187,165.6534,955.0059.9 %5.04,144.32472.7588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,811.2034.2099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,943.28255.5894.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง80,912.4264,090.0020.8 %5.03,681.501,235.0066.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,042.36763.4374.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 281,257.7638,444.6052.7 %5.04,193.76654.3084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ62,379.0815,397.0075.3 %5.07,619.11534.8593.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี92,591.4467,417.0027.2 %5.05,654.52855.9584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,675.82532.0490.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 175,918.9234,689.0054.3 %5.03,992.16208.0594.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 245,918.629,813.6078.6 %5.03,932.52302.9992.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,429.19413.2592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง72,402.2874,807.88-3.3 %0.04,137.161,280.6069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว76,277.6921,610.0071.7 %5.04,963.171,252.0174.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,615.981,261.6077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา97,111.4753,459.0045.0 %5.05,897.16711.4687.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง74,457.9545,635.0038.7 %5.04,323.16608.0085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์66,207.6225,321.0061.8 %5.04,393.44418.1090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร82,861.8240,439.2451.2 %5.05,853.84572.8590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม98,825.4832,500.0067.1 %5.05,633.16953.8083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก66,105.0739,538.0040.2 %5.05,072.521,140.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,377.78553.8591.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1107,270.1638,988.0063.7 %5.05,380.07978.5081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 2106,454.3882,605.7622.4 %5.03,669.54532.0085.5 %5.0
รวม 17,582,674 14,600,941 16.96 % 5.0 2,059,702 167,272 91.88 % 5.0