สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1,094,991.00258,050.4476.4 %5.063,665.102,934.4495.4 %5.0
รวม 1,094,991 258,050 76.43 % 5.0 63,665 2,934 95.39 % 5.0