สรุปผลประเมิน สำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ3,237,121.302,652,000.0018.1 %5.0104,852.6418,904.3382.0 %5.0
รวม 3,237,121 2,652,000 18.08 % 5.0 104,853 18,904 81.97 % 5.0