สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต2,464,183.804,553,000.00-84.8 %0.0100,125.1267,576.7232.5 %5.0
รวม 2,464,184 4,553,000 -84.77 % 0.0 100,125 67,577 32.51 % 5.0