สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน3,600,179.002,613,000.0027.4 %5.081,102.5310,702.2286.8 %5.0
รวม 3,600,179 2,613,000 27.42 % 5.0 81,103 10,702 86.80 % 5.0