สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา5,111,908.504,410,059.0013.7 %5.066,957.485,609.6991.6 %5.0
รวม 5,111,909 4,410,059 13.73 % 5.0 66,957 5,610 91.62 % 5.0