สรุปผลประเมิน กรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว2,006,904.901,184,823.0041.0 %5.074,111.2755,752.7624.8 %5.0
รวม 2,006,905 1,184,823 40.96 % 5.0 74,111 55,753 24.77 % 5.0