สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2,078,564.801,867,800.0010.1 %5.087,768.5912,024.8586.3 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ40,740.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,846.14ประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี36,893.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,343.084,633.6150.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง35,092.5430,366.6113.5 %5.097,417.924,490.6595.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์33,788.4315,085.0055.4 %5.05,922.482,569.2056.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี126,209.9135,351.9172.0 %5.09,494.221,233.8087.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่47,437.314,691.7790.1 %5.013,785.552,206.6384.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น42,020.2034,196.0018.6 %5.010,411.144,841.4653.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว36,699.7118,740.0048.9 %5.08,600.642,906.3766.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง40,275.7317,064.0057.6 %5.04,987.023,001.7539.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร33,948.0029,898.2511.9 %5.05,528.714,349.9021.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี35,260.5731,415.1610.9 %5.06,270.413,513.3344.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์88,899.7132,818.0063.1 %5.08,913.883,343.8662.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี34,191.7929,652.0013.3 %5.08,345.354,960.2640.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี36,231.9857,206.32-57.9 %0.09,279.101,896.8079.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์54,755.1728,871.0047.3 %5.011,462.122,444.1478.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา50,650.7428,946.8442.9 %5.08,997.483,145.8765.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร35,827.9429,115.0018.7 %5.07,798.642,332.1170.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก11,473.2641,090.30-258.1 %0.013,027.083,761.1971.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา40,056.0116,236.3059.5 %5.010,986.363,935.1364.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 32,844.8717,960.0045.3 %5.06,746.792,478.6863.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก32,648.12235,052.00-620.0 %0.04,787.864,329.809.6 %4.5
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา35,229.6214,784.0058.0 %5.010,321.248,206.7320.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง36,126.8629,716.7217.7 %5.08,849.854,337.2051.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี39,400.7536,617.007.1 %3.58,769.993,641.6758.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี32,560.1319,110.0041.3 %5.05,506.143,421.3137.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา41,938.3446,924.98-11.9 %0.09,224.654,286.5053.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล97,310.6253,618.8344.9 %5.010,091.966,266.3137.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา44,674.4733,332.0025.4 %5.09,843.962,073.5178.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี51,312.1136,269.0029.3 %5.07,163.883,370.5153.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา37,233.5539,856.38-7.0 %0.028,831.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 39,942.0053,961.00-35.1 %0.010,199.604,151.5459.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร11,642.5520,461.00-75.7 %0.07,899.462,899.7763.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์12,215.4134,208.32-180.0 %0.06,313.983,216.6249.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์299,229.1949,555.4083.4 %5.09,114.906,402.6929.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส36,263.4239,750.64-9.6 %0.07,603.195,462.7528.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส38,444.4414,559.0062.1 %5.011,795.145,989.6449.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 32,505.9853,196.46-63.7 %0.06,149.574,426.0928.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี13,219.4928,121.70-112.7 %0.011,421.247,069.4238.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร33,363.3639,455.84-18.3 %0.08,965.863,277.3963.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย59,697.7836,682.3638.6 %5.021,610.208,696.8159.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่84,326.7668,833.0518.4 %5.029,880.217,675.0874.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก41,152.1232,508.1021.0 %5.011,803.735,160.6756.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน44,302.4541,427.616.5 %3.013,309.055,910.4755.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา40,053.458,034.0079.9 %5.010,821.722,442.6177.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก15,813.0128,532.52-80.4 %0.09,182.885,063.0644.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี34,252.7818,649.3345.6 %5.07,026.301,071.8184.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์32,429.9322,971.6029.2 %5.08,215.893,932.1252.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่909,363.3114,120.2598.4 %5.0369,051.003,400.9299.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน46,158.4016,210.0064.9 %5.019,624.2011,113.5143.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี38,365.1529,150.5924.0 %5.05,637.604,247.9924.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง38,014.3132,216.2515.3 %5.012,111.094,232.9265.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี44,748.6312,297.0072.5 %5.05,060.793,495.0130.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 162,724.88112,195.0031.1 %5.023,079.673,777.7183.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี324,218.97255,353.4821.2 %5.017,992.294,697.5773.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 167,123.98104,508.4137.5 %5.019,668.135,531.3371.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี213,402.17182,191.0014.6 %5.011,050.8730,518.77-176.2 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 188,305.47185,179.501.7 %0.540,007.694,015.7090.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์149,297.20228,147.02-52.8 %0.023,131.805,481.1176.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 93,921.6195,256.05-1.4 %0.030,934.959,777.8868.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช208,033.19166,428.5820.0 %5.036,637.144,642.0887.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 210,891.52115,287.0045.3 %5.032,158.446,932.3578.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน102,565.0789,216.1013.0 %5.042,390.924,011.9990.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 249,181.03188,521.5924.3 %5.017,153.794,925.1371.3 %5.0
รวม 7,357,832 5,328,971 27.57 % 5.0 1,316,649 307,654 76.63 % 5.0