สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว1,067,335.40587,583.0044.9 %5.063,533.809,149.4985.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 55,611.4677,217.82-38.9 %0.034,105.596,467.7781.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน75,441.68102,477.98-35.8 %0.019,497.584,618.3776.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี97,728.30168,558.50-72.5 %0.023,878.523,828.0584.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี88,270.23107,342.00-21.6 %0.09,625.122,244.9976.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ84,767.35110,680.57-30.6 %0.030,019.558,220.5272.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา67,201.52105,679.80-57.3 %0.030,208.825,145.5283.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง445,029.66153,505.4165.5 %5.031,911.547,588.9176.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา66,927.53131,925.63-97.1 %0.028,616.933,122.0389.1 %5.0
รวม 2,048,313 1,544,971 24.57 % 5.0 271,397 50,386 81.43 % 5.0