สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์2,049,191.401,427,706.0030.3 %5.082,815.9424,785.8670.1 %5.0
รวม 2,049,191 1,427,706 30.33 % 5.0 82,816 24,786 70.07 % 5.0