สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)3,490,157.806,398,721.00-83.3 %0.0209,158.3134,523.4583.5 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด1,573,678.503,406,693.00-116.5 %0.0620,158.38461,092.6625.6 %5.0
รวม 5,063,836 9,805,414 -93.64 % 0.0 829,317 495,616 40.24 % 5.0