สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน1,475,193.60738,017.0050.0 %5.070,112.3111,428.3383.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร25,695.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,957.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่11,170.6025,431.47-127.7 %0.017,910.753,314.0481.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี14,665.1640,724.00-177.7 %0.036,043.994,866.5086.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร16,016.9929,062.57-81.4 %0.024,146.195,608.2076.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 13,776.3846,435.50-237.1 %0.027,058.374,830.3282.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี10,099.7220,139.00-99.4 %0.020,659.765,186.6474.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี16,001.1552,711.14-229.4 %0.022,128.086,056.9072.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท13,557.4524,552.60-81.1 %0.013,168.144,552.0465.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ15,550.2645,342.92-191.6 %0.029,314.654,305.8885.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร17,100.7318,274.97-6.9 %0.020,396.073,782.4881.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย15,395.5323,527.26-52.8 %0.030,261.536,163.9479.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่16,392.6132,834.00-100.3 %0.037,577.295,178.7986.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง12,527.4717,040.00-36.0 %0.018,355.434,501.5075.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด8,577.7716,106.70-87.8 %0.013,902.341,468.9989.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก21,160.2135,904.00-69.7 %0.033,268.323,858.7388.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม15,884.6919,341.00-21.8 %0.012,578.764,373.1065.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา20,296.4135,202.00-73.4 %0.037,285.544,008.8289.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช14,252.3320,560.00-44.3 %0.025,947.504,147.0284.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์16,092.2961,739.18-283.7 %0.025,797.4824,474.155.1 %2.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี19,201.9445,741.98-138.2 %0.08,099.812,119.4973.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส16,743.2229,905.50-78.6 %0.017,690.534,122.1176.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ14,145.1428,344.00-100.4 %0.017,214.604,113.6476.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี17,042.3932,886.08-93.0 %0.014,101.074,532.0267.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ11,372.61ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,664.79ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ14,622.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,227.87ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี16,871.6043,079.68-155.3 %0.011,775.856,327.8146.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,990.3628,216.96-117.2 %0.015,469.285,750.4262.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา11,614.1231,605.91-172.1 %0.021,134.452,978.4885.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง15,135.1140,093.51-164.9 %0.015,471.504,204.5872.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร11,685.9831,063.00-165.8 %0.017,740.743,534.9180.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก12,097.1732,507.51-168.7 %0.026,955.917,185.6273.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี12,009.9444,041.87-266.7 %0.020,592.232,637.8887.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์12,859.3327,591.81-114.6 %0.029,183.403,504.0488.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่11,759.3232,279.16-174.5 %0.021,130.052,590.8787.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต13,873.3440,428.00-191.4 %0.06,508.013,383.3648.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม11,792.6223,047.00-95.4 %0.019,020.983,254.3082.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน13,597.0521,514.65-58.2 %0.029,183.674,868.4683.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร12,600.1113,404.00-6.4 %0.016,976.023,399.0380.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา11,991.2225,814.90-115.3 %0.017,568.102,453.8086.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด19,209.3430,855.00-60.6 %0.025,154.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง15,557.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015,652.073,517.3177.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี12,963.2232,323.58-149.3 %0.020,398.133,666.5682.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี11,757.4539,769.40-238.2 %0.020,509.604,326.9578.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางไม่ครบ42,751.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน17,853.1337,607.18-110.6 %0.017,939.283,482.4480.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย13,327.0624,606.50-84.6 %0.027,887.913,728.6486.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ13,764.4929,041.57-111.0 %0.024,457.482,398.8590.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนครไม่ครบ26,144.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,178.19ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา20,805.8455,321.02-165.9 %0.022,871.365,412.2376.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล31,607.7651,630.30-63.3 %0.013,431.095,538.5958.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,925.09ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม9,917.9227,967.79-182.0 %0.05,646.052,156.0361.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว11,676.0024,563.32-110.4 %0.022,063.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี16,184.0329,054.00-79.5 %0.015,797.674,163.5473.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี11,374.0429,398.80-158.5 %0.07,753.092,511.4867.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยไม่ครบ29,226.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,902.50ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี12,073.01107.4099.1 %5.019,146.375,288.4572.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี18,101.6842,669.61-135.7 %0.029,689.698,020.4873.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์13,712.0812,001.5012.5 %5.023,435.704,896.1679.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย15,048.8544,379.84-194.9 %0.014,525.625,416.7562.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ11,612.4121,741.90-87.2 %0.014,788.275,359.9763.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี19,338.9450,444.77-160.8 %0.028,176.964,995.3382.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์11,543.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.023,829.655,258.0677.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี10,095.0127,936.16-176.7 %0.022,347.494,557.8179.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี19,640.1112,754.2835.1 %5.032,697.313,974.2487.8 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ37,228.2062,980.33-69.2 %0.024,994.754,233.0083.1 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ33,373.7375,869.64-127.3 %0.032,981.117,606.3276.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง91,932.73158,621.50-72.5 %0.017,500.0311,253.7435.7 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี27,011.7277,381.01-186.5 %0.022,433.554,331.5680.7 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง30,135.24100,728.99-234.3 %0.029,495.033,958.0086.6 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี51,201.0050,667.011.0 %0.530,064.603,157.8589.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย20,628.1253,151.00-157.7 %0.014,757.113,250.6278.0 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด51,772.1193,169.00-80.0 %0.08,681.363,359.4661.3 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร37,602.60100,550.92-167.4 %0.014,603.384,200.1771.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส38,271.7168,759.17-79.7 %0.018,235.173,867.3578.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ไม่ครบ144,417.61ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,221.43ประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง68,101.02161,220.00-136.7 %0.023,406.756,875.3270.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด113,183.28141,391.00-24.9 %0.09,892.687,555.5023.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาไม่ครบ75,072.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช77,770.32117,108.55-50.6 %0.027,341.934,565.1983.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย57,065.26112,173.57-96.6 %0.015,578.498,901.2742.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา39,052.2261,094.20-56.4 %0.018,271.225,328.7570.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง97,142.30158,179.00-62.8 %0.029,571.785,210.2582.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ75,189.18100,560.00-33.7 %0.011,737.292,224.5881.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์88,021.88135,820.80-54.3 %0.039,926.016,116.2484.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา129,957.21173,835.64-33.8 %0.025,573.354,851.2181.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี79,498.58115,460.88-45.2 %0.013,167.169,402.6128.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี150,047.72312,016.00-107.9 %0.013,395.131,775.8286.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี112,105.7689,201.3120.4 %5.020,410.255,840.9471.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี526,177.00171,506.4267.4 %5.050,104.587,048.6385.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต150,269.22379,922.88-152.8 %0.017,646.355,934.9566.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด176,051.72214,127.00-21.6 %0.012,917.762,383.4081.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท156,181.73408,122.00-161.3 %0.012,257.183,982.1067.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช93,579.371,689,494.90-1,705.4 %0.015,721.654,481.5371.5 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี20,168.42122,734.12-508.5 %0.06,945.046,081.5112.4 %5.0
รวม 4,930,503 8,004,532 0.00 % 0.0 1,820,320 419,515 0.00 % 0.0