สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์1,480,254.101,045,490.0029.4 %5.074,236.378,097.1889.1 %5.0
รวม 1,480,254 1,045,490 29.37 % 5.0 74,236 8,097 89.09 % 5.0