สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 4,228,652.001,361,221.0067.8 %5.081,943.6036,066.0456.0 %5.0
รวม 4,228,652 1,361,221 67.81 % 5.0 81,944 36,066 55.99 % 5.0