สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1,264,806.00772,983.0038.9 %5.071,725.6232,802.4454.3 %5.0
รวม 1,264,806 772,983 38.89 % 5.0 71,726 32,802 54.27 % 5.0