สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,198.08870.0060.4 %5.0538.640.00100.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช56,299.8214,692.0073.9 %5.0536.54113.0078.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,466.336,388.5039.0 %5.069.2470.82-2.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,059.122,647.0067.2 %5.057.68142.50-147.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช2,640.722,032.0023.1 %5.0728.8083.4188.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,822.271,620.0057.6 %5.0785.8535.5395.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช22,027.524,564.8879.3 %5.03,876.52778.4079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหมไม่ครบ386.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ34.87ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0500.3948.4590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,400.01143.0095.8 %5.0204.8359.2971.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,205.65371.0088.4 %5.0197.0134.9182.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,411.69919.0073.1 %5.0462.0322.5595.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,108.36165.0094.7 %5.0273.4131.8788.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,193.83590.0081.5 %5.0246.1470.2671.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,235.27501.0084.5 %5.0353.5336.5889.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,400.96643.0081.1 %5.0246.3634.6785.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,160.891,707.6059.0 %5.0527.7536.5793.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,211.09219.0093.2 %5.0274.8034.5787.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,517.94366.0089.6 %5.0369.0537.1489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง3,871.93596.0084.6 %5.0278.8675.0573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์4,324.81520.0088.0 %5.0234.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,316.13140.0095.8 %5.0383.3390.2576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,579.06447.0087.5 %5.0388.1552.2286.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,200.81825.0074.2 %5.0318.0046.2485.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,107.94588.0081.1 %5.0296.7452.7882.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,166.14452.0085.7 %5.0270.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,332.24488.0085.4 %5.0246.620.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,128.34400.0087.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,228.41386.0088.0 %5.0211.8534.8783.5 %5.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,113.764,064.4020.5 %5.0823.88165.3079.9 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล4,962.581,100.0077.8 %5.0604.94104.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,330.626,450.56-1.9 %0.01,812.71651.7064.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา1,827.391,588.0013.1 %5.06,305.96244.1596.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,842.951,200.0057.8 %5.0718.66312.5556.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,489.051,312.5047.3 %5.0484.48245.1049.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40226.1037.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0283.13197.7230.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,909.662,744.0044.1 %5.01,356.32910.7832.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,496.011,557.0055.5 %5.0918.96400.0356.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1515,749.2723,049.58-46.4 %0.04,471.234,342.602.9 %1.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,448.341,257.5063.5 %5.01,533.47150.5190.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช3,912.121,268.0067.6 %5.01,261.26738.3941.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,344.925,067.28-51.5 %0.0976.013,135.54-221.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,301.553,562.85-7.9 %0.0719.94229.5568.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,772.323,353.5341.9 %5.02,040.891,820.5710.8 %5.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,461.102,293.6033.7 %5.01,101.57209.9580.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช10,986.2710,283.006.4 %3.01,307.8040.9696.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช124,857.56152,276.00-22.0 %0.0721.88524.7027.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,027.5412,325.07-36.5 %0.03,547.333,920.80-10.5 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,303.482,200.0033.4 %5.01,014.04285.0071.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,304.491,562.0052.7 %5.0976.01193.9580.1 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,180.771,049.0067.0 %5.081.4681.71-0.3 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,793.581,016.0043.4 %5.068.4352.2523.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,793.58313.0082.5 %5.080.9375.816.3 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,807.111,264.0066.8 %5.01,051.7061.6694.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,863.051,230.0057.0 %5.0626.17179.4471.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,072.601,230.0060.0 %5.0785.4865.2591.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช7,253.3236,608.00-404.7 %0.02,021.522,470.47-22.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,135.555,274.0035.2 %5.01,603.54792.5550.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,591.592,443.0032.0 %5.01,128.14245.9778.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช8,634.578,900.00-3.1 %0.01,603.53142.5091.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช3,573.44200.0094.4 %5.01,128.14313.5072.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,557.134,080.01-14.7 %0.01,090.18579.0346.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,544.082,172.0052.2 %5.01,337.31396.7670.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,765.481,600.0066.4 %5.01,447.50285.0080.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,370.722,851.0046.9 %5.0937.980.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช14,301.493,559.8075.1 %5.0546.67128.6876.5 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 171,619.38110,000.0035.9 %5.02,374.08280.0088.2 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 38,649.76272,256.84-604.4 %0.0882.20404.0954.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,386.234,559.0028.6 %5.0530.98252.8952.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,276.99890.0060.9 %5.0576.66174.3369.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,619.773,321.0028.1 %5.01,223.23732.8340.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,791.341,716.0038.5 %5.0785.84182.1776.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช2,376.151,000.0057.9 %5.0709.4295.0086.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,222.242,459.0023.7 %5.0976.02115.9088.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช9,013.912,901.0067.8 %5.03,773.12890.7376.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช3,920.346,149.18-56.9 %0.01,063.55666.9037.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช32,877.512,908.2291.2 %5.01,133.53175.4184.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช23,821.1012,907.0045.8 %5.02,835.44815.9671.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 127,062.4711,323.8458.2 %5.0906.48340.0162.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 221,865.994,808.9478.0 %5.01,669.531,093.1434.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 321,019.344,705.7577.6 %5.02,575.99756.1970.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 11,723.849,997.6314.7 %5.01,341.42554.5458.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช16,765.1610,765.8635.8 %5.0417.19339.8218.5 %5.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล18,931.1353.6599.7 %5.0579.44276.7052.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,053.181,000.0083.5 %5.0329.1090.0072.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช83,030.4442,000.0049.4 %5.01,752.69185.0089.4 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช45,191.394,000.0091.1 %5.01,329.18313.5076.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล692,037.6924,903.0096.4 %5.0796.29248.9768.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช146,679.4569,528.0052.6 %5.01,139.80541.7452.5 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช80,530.141,065.0098.7 %5.0917.9665.2592.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช440,266.0943,114.6190.2 %5.01,109.081,355.26-22.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช20,785.3015,609.0024.9 %5.0924.6585.1490.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช40,625.0920,000.0050.8 %5.0888.35257.5071.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร36,149.5316,092.0055.5 %5.0957.38734.9223.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี20,108.408,680.0056.8 %5.0766.38459.7340.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง152,526.2043,545.0071.5 %5.01,388.06534.6061.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช18,532.3022,837.47-23.2 %0.02,511.641,568.9237.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช34,957.4515,689.3955.1 %5.012,460.831,840.4685.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช105,157.6643,248.0058.9 %5.02,084.77587.5071.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,638.344,085.73-12.3 %0.01,090.11679.0337.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,792.701,036.0062.9 %5.0785.85188.7076.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช40,870.2830,000.0026.6 %5.05,603.1115,431.32-175.4 %0.0
รวม 2,865,169 1,224,742 57.25 % 122,409 60,261 50.77 %