สรุปผลประเมินจังหวัดสิงห์บุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี563.15707.00-25.5 %0.0180.8956.3468.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,597.193,341.007.1 %3.5439.8847.5089.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,075.43823.0073.2 %5.0496.960.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี6,974.244,861.0530.3 %5.01,585.05455.0571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,245.01782.0081.6 %5.0195.2440.8579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี3,554.27821.0076.9 %5.0196.5139.9079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี3,395.66295.0091.3 %5.0153.5733.2578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,439.49548.0084.1 %5.0176.6340.8076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,401.86438.0087.1 %5.0154.9655.1064.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,503.32325.0090.7 %5.0164.6538.0076.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,074.831,798.0041.5 %5.0558.18471.6915.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,351.701,280.0070.6 %5.0740.80366.0050.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี2,863.01999.0065.1 %5.0458.93273.6140.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,512.96659.0073.8 %5.0325.81298.578.4 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,208.072,218.5047.3 %5.0798.67643.1719.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,692.002,595.82-53.4 %0.0350.00165.7152.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,952.922,229.0043.6 %5.0896.26385.7057.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,529.416,137.4446.8 %5.01,257.56109.4291.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,079.721,263.0059.0 %5.0554.01304.0045.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,642.68910.0065.6 %5.0477.940.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,671.34336.0087.4 %5.0344.83249.4127.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,166.772,251.0028.9 %5.0530.57237.2055.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,744.874,203.3211.4 %5.01,105.441,558.28-41.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี5,987.023,472.0042.0 %5.01,428.74480.0366.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี3,159.032,308.0026.9 %5.0380.3259.8484.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี7,230.876,304.4112.8 %5.01,200.5569.0894.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,103.971,107.0090.0 %5.0386.84135.1965.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,325.852,564.4722.9 %5.0649.09443.0931.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,466.021,744.00-19.0 %0.0582.59449.3522.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,390.921,100.0020.9 %5.0592.04128.7678.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,933.992,716.6730.9 %5.0401.8425.9893.5 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,049.551,507.0050.6 %5.0534.9996.2082.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 44,132.4437,092.7816.0 %5.0603.44425.4129.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,593.08687.0073.5 %5.0268.7778.5470.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,382.401,181.0065.1 %5.0496.96146.8570.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,755.231,181.0057.1 %5.0297.0298.9966.7 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,884.022,542.5534.5 %5.0687.12142.5079.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี4,361.072,767.4636.5 %5.0611.050.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,771.492,285.0070.6 %5.02,265.45119.0694.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี9,993.105,224.6547.7 %5.0759.53318.5958.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)30,476.594,269.7286.0 %5.02,502.07310.9987.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,739.602,210.0019.3 %5.0210.48316.38-50.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี50,019.8325,058.8249.9 %5.0877.03197.9077.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 232,538.2811,560.0064.5 %5.0468.14553.31-18.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี70,806.6019,569.0072.4 %5.0416.83396.654.8 %2.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี17,098.5014,496.0015.2 %5.0363.95929.01-155.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี30,852.6811,333.0063.3 %5.0352.51835.97-137.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี10,858.999,282.0014.5 %5.01,025.17664.4635.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 2,880.911,440.0050.0 %5.0463.07312.8332.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี607.71505.0016.9 %5.0287.78112.0861.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี34,955.915,965.7882.9 %5.02,555.584,745.37-85.7 %0.0
รวม 489,596 221,295 54.80 % 33,812 18,465 45.39 %