สรุปผลประเมินจังหวัดกาญจนบุรี เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,757.76914.0066.9 %5.0719.8159.3891.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 70,360.5628,798.0059.1 %5.0262.2994.3564.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี8,220.1814,414.61-75.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี8,345.7318,243.20-118.6 %0.066.00130.60-97.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี4,169.891,094.4073.8 %5.01,195.21231.2980.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,828.391,710.0055.3 %5.01,024.0645.3095.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี15,657.5510,921.7030.2 %5.03,077.78416.1186.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0314.1466.4778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,686.601,357.0071.0 %5.0378.2382.5278.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,612.931,369.0070.3 %5.0322.4649.2584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,242.23661.0084.4 %5.0250.1333.5686.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,138.48670.0083.8 %5.0285.1781.2871.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,194.07665.0084.1 %5.0415.5783.8679.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,433.46487.0089.0 %5.0671.3881.9187.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี4,195.94509.0087.9 %5.0895.8533.7696.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์4,098.88337.0091.8 %5.0549.61115.5779.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,232.73606.0085.7 %5.0414.1933.2292.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,257.08537.0087.4 %5.0267.8465.4275.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ4,246.94517.0087.8 %5.0376.7836.4790.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,657.14648.0086.1 %5.0340.1265.7480.7 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,849.0221,173.00-450.1 %0.01,244.40110.2991.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,760.766,696.001.0 %0.51,339.491,516.75-13.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,864.562,102.0056.8 %5.01,024.0632.0796.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,801.052,504.0047.8 %5.02,019.11355.5982.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,486.851,657.0052.5 %5.0802.15218.2372.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13256,242.59268,412.38-4.7 %0.096,563.878,772.0590.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,557.551,455.0059.1 %5.0947.85462.8651.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,609.302,521.0055.1 %5.01,777.161,934.89-8.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,125.494,245.27-99.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี5,096.875,339.00-4.8 %0.01,211.40261.4478.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,657.986,507.00-39.7 %0.0830.55526.7136.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,491.2314,046.00-116.4 %0.01,613.56131.5291.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,276.182,819.0014.0 %5.0852.92351.9258.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,987.781,248.0068.7 %5.01,138.1665.2194.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,449.241,403.0059.3 %5.0928.98604.2435.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,304.375,276.00-22.6 %0.01,214.22372.0869.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,204.2230.0699.4 %5.01,632.432,428.20-48.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,245.665,929.00-13.0 %0.01,613.56399.3775.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,529.663,099.0012.2 %5.01,062.10110.0789.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี5,695.0211,325.00-98.9 %0.01,618.78101.6593.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี12,002.143,334.0072.2 %5.01,099.98319.7470.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี4,156.784,731.00-13.8 %0.01,195.21476.9060.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,752.363,003.0036.8 %5.01,423.25547.1961.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,942.433,689.6225.3 %5.01,442.42365.8274.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี6,388.265,368.7716.0 %5.0929.7147.9894.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,656.598,862.0024.0 %5.0596.97352.8940.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี59,628.4057,934.012.8 %1.01,469.91522.9364.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,933.311,440.0050.9 %5.0352.30130.7662.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,838.413,340.9131.0 %5.01,427.17412.3871.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,358.792,101.0037.4 %5.0921.44315.4265.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี9,026.927,001.5822.4 %5.0807.83138.8182.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,968.294,619.007.0 %3.51,499.32608.1959.4 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"13,207.282,120.0083.9 %5.070.28151.23-115.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)18,746.287,059.0662.3 %5.06,455.10195.7097.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี18,210.826,418.4964.8 %5.0959.47434.5854.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 49,121.2610,786.50-18.3 %0.02,054.44113.1994.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 121,514.9152,326.96-143.2 %0.01,932.94270.0686.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 219,058.6415,928.0016.4 %5.010,738.55318.9297.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 39,728.457,929.8518.5 %5.02,544.06404.3884.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,412.774,418.34-83.1 %0.0329.870.2999.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี14,344.788,470.3041.0 %5.0379.06168.6155.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี56,527.3735,164.0137.8 %5.01,473.24241.3083.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี36,792.9827,972.0024.0 %5.01,110.50116.2689.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี42,933.8932,914.0023.3 %5.01,366.561,662.50-21.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี32,978.1235,087.01-6.4 %0.01,209.08125.4289.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี57,007.865,475.3990.4 %5.01,142.20223.8680.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน13,314.2910,937.0017.9 %5.0960.80261.2572.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี55,569.1226,475.0052.4 %5.02,681.721,401.3047.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 4,012.403,339.0016.8 %5.01,138.16380.9566.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 16,356.7913,319.70-109.5 %0.03,730.462,400.3735.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,684.372,507.6731.9 %5.0871.93307.1964.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,071,747 866,319 19.17 % 185,575 33,978 81.69 %