สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,182.51980.0055.1 %5.0397.2959.9684.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,298.042,292.0030.5 %5.0682.54124.4381.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,042.741,895.4037.7 %5.0625.4947.4092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี20,009.6513,777.9231.1 %5.02,641.18363.8586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,632.141,493.0067.8 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,568.561,289.0071.8 %5.0489.7647.5090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,967.251,315.0073.5 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,876.78653.0083.2 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,969.17430.0089.2 %5.0166.1757.0065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,799.58600.0084.2 %5.0154.3928.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,865.18431.0088.8 %5.0396.0147.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,780.214,734.00-25.2 %0.0746.04383.6848.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,482.721,555.5037.3 %5.0466.07278.7440.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,610.942,306.0150.0 %5.01,195.99412.6265.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,815.711,563.0044.5 %5.0644.50185.2971.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ1,086.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ439.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,880.103,447.0041.4 %5.01,687.741,181.3830.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,985.732,135.00-7.5 %0.0475.3063.6586.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,712.632,546.7046.0 %5.01,233.990.9599.9 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,595.481,687.0053.1 %5.0796.63165.2679.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,874.0020,120.99-192.7 %0.01,291.05270.9479.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ1,770.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,106.731.00100.0 %5.04,119.511.85100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 69,929.3445,919.29-362.5 %0.03,614.56523.4585.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,432.861.00100.0 %5.0739.580.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,955.551,379.0053.3 %5.0714.28274.6661.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,538.193,180.0010.1 %5.0777.61163.3379.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,005.721.00100.0 %5.01,348.101.0099.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,494.211.00100.0 %5.0758.770.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี4,456.2417,116.00-284.1 %0.0853.89108.4087.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรีไม่ครบ19,248.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ452.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,498.051,901.0083.5 %5.0587.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ2,076.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,628.881,828.2060.5 %5.01,233.93116.3490.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,067.103,630.00-18.4 %0.0549.420.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี2,302.662,297.000.2 %0.51,101.6680.5592.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 583,133.3828,834.7695.1 %5.05,309.08560.7289.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,586.5824,409.74-432.2 %0.0310.440.9099.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,498.031,661.0033.5 %5.0454.3432.1992.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,624.423,484.003.9 %1.5777.37187.3475.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,271.201.00100.0 %5.0663.510.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,279.984,781.70-11.7 %0.0986.80209.9878.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี4,100.792,920.0028.8 %5.0438.77163.5462.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,575.623,817.6316.6 %5.0995.24382.5161.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,563.293,067.0813.9 %5.0682.5368.2390.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 117,518.3813,710.8921.7 %5.01,862.62603.2567.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 25,026.6910,193.37-102.8 %0.01,851.43177.9890.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก4,676.987,077.00-51.3 %0.02,902.88185.0093.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี69,912.7812,886.2481.6 %5.0485.61403.6616.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,897.081.00100.0 %5.0308.520.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี79,457.137,223.0090.9 %5.01,485.64212.2585.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี79,946.7111,356.0085.8 %5.0657.60232.0164.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี70,745.6522,920.0067.6 %5.01,126.63199.5482.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,760.2122,104.00-184.8 %0.01,567.04727.9953.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,630.904,540.76-25.1 %0.0796.15417.4547.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,994.12958.0068.0 %5.09,049.03207.0897.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี13,888.161.00100.0 %5.04,309.251.00100.0 %5.0
รวม 1,133,453 328,454 71.02 % 67,782 10,203 84.95 %