สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,396.96812.0066.1 %5.0397.2955.2386.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,417.542,827.0017.3 %5.0720.5749.1993.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,291.101,456.8055.7 %5.0625.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี20,428.5818,061.9211.6 %5.02,641.18414.6784.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,095.141.00100.0 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,530.341,176.0074.0 %5.0489.7695.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,910.66498.0089.9 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,089.75429.0089.5 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,100.56372.0090.9 %5.0166.1756.0566.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ4,005.66417.0089.6 %5.0154.3928.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,071.26287.0093.0 %5.0396.0147.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,919.451.00100.0 %5.0746.04462.5938.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,454.001,518.0038.1 %5.0447.05336.5724.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,498.682,367.2247.4 %5.01,195.99365.2669.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี3,326.921,071.0067.8 %5.0758.59163.0978.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ958.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ272.38ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,035.922,094.0065.3 %5.01,687.740.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,000.074,154.00-107.7 %0.0475.30233.7050.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,859.071,695.0065.1 %5.01,233.990.9599.9 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,734.741,750.0053.1 %5.0796.63179.0577.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี7,056.1815,302.00-116.9 %0.01,291.05100.6392.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ990.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ64.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,305.141.00100.0 %5.04,119.511.85100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 610,111.5144,351.43-338.6 %0.03,614.56703.0080.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,570.611.00100.0 %5.0739.580.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี3,090.201,203.0061.1 %5.0714.28435.5039.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,562.593,114.9012.6 %5.0777.61434.7444.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,153.861.00100.0 %5.01,348.101.0099.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี3,089.681.00100.0 %5.0549.421.0099.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,632.581.00100.0 %5.0758.770.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี4,682.1216,948.00-262.0 %0.0910.9451.7394.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรีไม่ครบ19,056.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ331.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,577.411,312.0088.7 %5.0587.45114.7880.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ1,116.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,902.291,728.3064.7 %5.01,233.93107.3791.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,201.553,228.00-0.8 %0.0549.420.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี2,229.192,056.007.8 %3.51,101.66176.0184.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 587,155.0031,701.3594.6 %5.05,309.08583.2189.0 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,618.2123,037.67-398.8 %0.0310.44123.1360.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,515.26948.0062.3 %5.0454.3432.0792.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,107.242,477.0020.3 %5.0568.200.9599.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,408.351.00100.0 %5.0663.510.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,309.503,563.1017.3 %5.0986.80330.3866.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี4,129.272,196.0046.8 %5.0438.77154.5764.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,562.504,112.889.9 %4.5976.22595.3539.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,587.872,754.6423.2 %5.0682.53139.7879.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 25,061.3610,516.20-107.8 %0.01,851.43205.6388.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก7,464.607,257.302.8 %1.02,893.64238.5891.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 117,061.0313,139.2323.0 %5.01,862.62179.5590.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,917.061.00100.0 %5.0308.520.9599.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี70,394.949,327.0186.8 %5.0485.61508.16-4.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี80,577.8111,401.0085.9 %5.0657.60229.3665.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี71,233.5522,956.0067.8 %5.01,126.63291.5774.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี81,172.447,000.0091.4 %5.01,490.72269.7581.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,797.501.00100.0 %5.01,567.040.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,769.563,538.486.1 %3.0796.15717.739.8 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี3,456.631,086.0668.6 %5.09,049.03147.0798.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี14,314.621.00100.0 %5.04,309.251.00100.0 %5.0
รวม 1,151,946 287,253 75.06 % 68,877 9,608 86.05 %