สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,691.52684.0074.6 %5.0454.0263.8485.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี11,118.9912,399.73-11.5 %0.077.2345.7940.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี11,584.444,698.6359.4 %5.0761.42393.6848.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,144.691,215.0070.7 %5.0720.220.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี16,752.3813,384.0020.1 %5.02,127.43284.5786.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,503.03492.0089.1 %5.0203.0745.9977.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,979.26393.0090.1 %5.0358.5564.5082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,035.41869.0078.5 %5.0162.6039.3275.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,021.76416.0089.7 %5.0166.6249.2470.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,932.41650.0083.5 %5.0324.7548.3785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,977.82394.0090.1 %5.0411.5765.4384.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,267.671,002.0084.0 %5.0358.3081.4177.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,620.41986.0078.7 %5.0277.709.5096.6 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,255.09207.0090.8 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,712.506,062.7648.2 %5.01,138.57916.2019.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0757.600.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,299.322,636.0038.7 %5.0986.47158.3384.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,052.163,510.0030.5 %5.0858.49386.5955.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,471.901,456.3258.1 %5.0758.25219.4571.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี7,070.211,941.0072.5 %5.02,108.411,078.6048.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,393.263,572.67-49.3 %0.0501.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,738.722,591.0045.3 %5.01,252.67363.1371.0 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี7,308.932,791.3361.8 %5.0676.33171.2274.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี13,593.5210,660.0021.6 %5.01,556.92473.5269.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)15,572.5612,952.0016.8 %5.02,976.15667.8577.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,214.442,595.0050.2 %5.0796.28305.8561.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,702.30946.0074.4 %5.0853.330.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,461.601,888.0045.5 %5.0625.14223.2464.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,812.223,618.145.1 %2.5872.34359.4258.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี8,096.2714,963.19-84.8 %0.01,956.281.0099.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี6,411.9311,499.57-79.3 %0.01,100.5698.7991.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,575.222,167.0039.4 %5.0796.280.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี12,936.4913,151.45-1.7 %0.03,173.2864.9898.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี6,917.911,628.0076.5 %5.0777.26262.8466.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี6,852.644,966.2727.5 %5.0948.41418.0455.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,167.182,975.0028.6 %5.0853.33244.4971.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,358.032,753.0036.8 %5.0910.3842.3395.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,802.722,751.0027.7 %5.0993.1765.2893.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี11,415.581,901.0083.3 %5.0712.1048.9193.1 %5.0
เรือนจำกลางเพชรบุรี314,394.91108,236.0065.6 %5.01,320.62986.7225.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,902.14887.0069.4 %5.0587.11144.0975.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,380.964,210.263.9 %1.51,081.55256.4876.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี3,523.532,664.0024.4 %5.0777.26153.0180.3 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี6,043.304,551.2424.7 %5.0974.31214.4178.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,801.702,350.0838.2 %5.0796.2870.0491.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี9,873.077,500.0024.0 %5.01,883.9995.0095.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 164,009.3410,641.1883.4 %5.0895.01567.5036.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 218,322.3112,352.4032.6 %5.01,035.0680.8392.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)13,018.9812,766.321.9 %0.52,877.09172.8094.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,483.935,120.006.6 %3.0403.36156.7561.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี117,636.2625,687.7078.2 %5.0850.18370.5756.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี36,071.9122,977.0036.3 %5.0856.02135.9284.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี22,185.4419,792.0010.8 %5.0824.47667.0419.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี41,364.7412,743.0069.2 %5.0802.91330.5058.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย19,310.517,504.7061.1 %5.0596.4436.0094.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด81,917.7219,891.0075.7 %5.0825.58206.6675.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี18,126.1213,268.2726.8 %5.01,908.011,118.9041.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,682.592,169.0041.1 %5.0739.23265.0564.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี3,282.581,948.0040.7 %5.0568.09194.3365.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี44,868.0817,798.0060.3 %5.06,905.766,085.9911.9 %5.0
รวม 1,078,023 468,823 56.51 % 63,222 20,076 68.25 %