สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี27,386.088,021.0070.7 %5.04,862.581,242.6274.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี39,322.4421,372.0045.6 %5.08,190.521,357.5183.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี36,779.5020,712.3043.7 %5.07,372.79816.9588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี263,036.19192,652.8026.8 %5.031,561.029,078.8871.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี51,917.3912,235.0076.4 %5.05,877.121,045.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี45,486.134,044.0091.1 %5.04,752.12722.0084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง46,763.613,788.0091.9 %5.01,994.04617.5069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม62,018.476,417.0089.7 %5.010,768.15732.4593.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี61,196.8813,507.0077.9 %5.03,121.80763.8075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ58,530.3112,059.0079.4 %5.03,906.841,253.0567.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ44,192.875,611.0087.3 %5.01,852.68375.2579.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี43,063.2727,318.0036.6 %5.07,566.566,169.1418.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี30,260.6815,308.5049.4 %5.05,801.983,655.5637.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี68,649.0739,869.5841.9 %5.014,351.885,520.0461.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี34,624.8114,439.0058.3 %5.07,829.073,360.0757.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ10,866.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,343.22ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี69,493.0329,407.4857.7 %5.020,252.8816,884.3716.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี23,654.9424,213.34-2.4 %0.05,703.602,654.8053.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี55,964.4922,450.5059.9 %5.014,807.884,627.0568.8 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี43,506.5420,271.0053.4 %5.09,749.713,360.8465.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี81,354.52199,143.98-144.8 %0.015,492.603,347.5778.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ17,644.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)143,565.4458,359.8959.3 %5.049,434.122,003.5495.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6117,884.12170,011.27-44.2 %0.043,374.724,968.8288.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี37,811.597,625.0079.8 %5.08,475.61165.5598.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี34,348.1612,720.0063.0 %5.09,636.245,498.1442.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี42,080.0836,508.2013.2 %5.09,331.323,268.9865.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี59,775.81164,220.30-174.7 %0.016,177.206,308.8461.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี41,129.1611,099.0073.0 %5.09,105.243,163.7365.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี54,759.86210,116.00-283.7 %0.010,760.151,187.9289.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรีไม่ครบ201,576.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,336.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี134,390.5021,529.0084.0 %5.07,049.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ18,726.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี56,033.5521,843.3061.0 %5.014,807.163,548.1276.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี37,291.4242,656.00-14.4 %0.06,593.04113.8798.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี31,468.9424,658.0021.6 %5.013,221.201,794.2486.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 54,548.69233,242.00-327.6 %0.03,725.282,737.9326.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 7,766,587.50349,433.8495.5 %5.071,070.215,114.2892.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี39,092.8932,444.0017.0 %5.08,168.472,559.9268.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี38,541.1512,596.0067.3 %5.08,560.941,546.2281.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี50,902.2544,995.4411.6 %5.011,841.604,886.6258.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี47,450.7327,488.0042.1 %5.06,786.521,782.9773.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรีไม่ครบ40,471.21ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,800.07ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี42,378.6331,091.2326.6 %5.08,190.361,338.9383.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1312,804.97147,017.5253.0 %5.022,293.665,187.9576.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 259,782.97112,664.61-88.5 %0.022,217.165,921.2673.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก116,811.1086,566.1125.9 %5.034,825.325,238.9085.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี34,455.2713,822.9659.9 %5.03,702.241,084.3470.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี831,119.06152,073.7781.7 %5.05,592.174,979.0711.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี2,400,055.80217,593.7390.9 %5.028,406.464,162.9785.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี936,060.06855,074.008.7 %4.017,776.888,271.4853.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี949,239.31171,783.9881.9 %5.07,891.205,148.4734.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี92,300.87101,854.00-10.3 %0.018,804.486,226.9966.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 43,481.2658,754.68-35.1 %0.09,591.846,377.4333.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี33,313.439,984.0670.0 %5.0108,683.461,738.5598.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี164,610.5512.00100.0 %5.051,711.0012.00100.0 %5.0
รวม 15,991,276 4,132,678 74.16 % 5.0 826,571 173,922 78.96 % 5.0