สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนเมษายน 2564
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลกะทูน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เทศบาลตำบลกะปาง0.007,266.000.0 %0.00.00700.360.0 %0.0
เทศบาลตำบลการะเกด5,060.533,611.1128.6 %5.01,236.19573.0053.6 %5.0
เทศบาลตำบลเกาะทวด1,373.091,978.50-44.1 %0.0927.90408.0456.0 %5.0
เทศบาลตำบลเกาะเพชร6,667.664,260.0036.1 %5.01,404.971,422.62-1.3 %0.0
เทศบาลตำบลขนอม18,892.834,959.3473.8 %5.03,466.071,010.3170.9 %5.0
เทศบาลตำบลขุนทะเล6,691.505,339.7020.2 %5.01,020.2396.7590.5 %5.0
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง6,864.025,704.8016.9 %5.02,512.72765.6869.5 %5.0
เทศบาลตำบลเขาพระ19,361.193,239.0083.3 %5.01,582.13458.2071.0 %5.0
เทศบาลตำบลควนกลาง3,391.131,230.0063.7 %5.0802.381,137.18-41.7 %0.0
เทศบาลตำบลจันดี4,022.3812,456.33-209.7 %0.02,284.351,944.0014.9 %5.0
เทศบาลตำบลฉวาง2,316.443,905.00-68.6 %0.01,015.1179.0092.2 %5.0
เทศบาลตำบลชะมาย7,583.928,284.59-9.2 %0.02,035.534,414.60-116.9 %0.0
เทศบาลตำบลชะเมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เทศบาลตำบลชะอวด13,378.618,178.2738.9 %5.01,439.28380.2073.6 %5.0
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่0.007,999.000.0 %0.00.00659.500.0 %0.0
เทศบาลตำบลดอนตรอ2,431.185,924.00-143.7 %0.01,110.40874.9521.2 %5.0
เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่13,362.163,545.0073.5 %5.01,904.01285.0085.0 %5.0
เทศบาลตำบลท้องเนียน7,214.944,436.8938.5 %5.01,765.00171.6490.3 %5.0
เทศบาลตำบลทอนหงส์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เทศบาลตำบลทางพูน12,927.682,390.8881.5 %5.01,408.90454.9967.7 %5.0
เทศบาลตำบลท่างิ้ว6,172.775,437.0011.9 %5.01,015.151,551.15-52.8 %0.0
เทศบาลตำบลท่าประจะ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เทศบาลตำบลท่าแพ16,800.389,213.1445.2 %5.08,397.611,247.9785.1 %5.0
เทศบาลตำบลท่ายาง8,576.3411,699.00-36.4 %0.01,511.513,150.00-108.4 %0.0
เทศบาลตำบลท่าศาลา13,008.199,474.0027.2 %5.01,802.621,247.0530.8 %5.0
เทศบาลตำบลที่วัง9,309.658,470.849.0 %4.52,023.574,031.30-99.2 %0.0
เทศบาลตำบลทุ่งสัง0.006,109.420.0 %0.00.00560.790.0 %0.0
เทศบาลตำบลทุ่งใส0.000.000.0 %0.00.00995.600.0 %0.0
เทศบาลตำบลนาบอน4,733.036,851.27-44.8 %0.01,090.49546.5349.9 %5.0
เทศบาลตำบลนาสาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เทศบาลตำบลนาเหรง2,568.235,177.52-101.6 %0.0989.562.0099.8 %5.0
เทศบาลตำบลบางจาก4,134.544,871.17-17.8 %0.0480.62418.0013.0 %5.0
เทศบาลตำบลบางพระ2,800.652,259.0019.3 %5.0839.90456.0045.7 %5.0
เทศบาลตำบลปากนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง0.003,769.920.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เทศบาลตำบลพรหมคีรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เทศบาลตำบลพรหมโลก7,145.7163.2499.1 %5.01,534.711,760.00-14.7 %0.0
เทศบาลตำบลพิปูน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ7,475.6115,891.31-112.6 %0.0925.88108.4388.3 %5.0
เทศบาลตำบลไม้เรียง3,145.065,868.00-86.6 %0.0960.54672.3930.0 %5.0
เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์0.005,484.610.0 %0.00.0073.660.0 %0.0
เทศบาลตำบลลานสกา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เทศบาลตำบลสวนขัน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เทศบาลตำบลสิชล14,232.617,476.6047.5 %5.01,544.352,542.25-64.6 %0.0
เทศบาลตำบลหน้าสตน0.0033,156.080.0 %0.00.00969.900.0 %0.0
เทศบาลตำบลหลักช้าง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เทศบาลตำบลหัวไทร3,649.568,710.92-138.7 %0.01,265.151,275.25-0.8 %0.0
เทศบาลตำบลหินตก10,940.657,291.7233.4 %5.01,704.45385.3077.4 %5.0
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม6,271.804,623.9626.3 %5.02,143.921,006.6553.0 %5.0
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช51,725.6426,614.0048.5 %5.019,264.8340,420.60-109.8 %0.0
เทศบาลเมืองทุ่งสง24,578.565,023.0079.6 %5.010,868.0310,230.505.9 %2.5
เทศบาลเมืองปากพนัง24,650.0821,203.9214.0 %5.02,951.258,689.70-194.4 %0.0
เทศบาลเมืองปากพูน0.0017,957.000.0 %0.00.00688.250.0 %0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง10,392.935,750.0044.7 %5.01,971.86613.1768.9 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย7,793.833,463.0055.6 %5.0981.32990.83-1.0 %0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน5,507.175,157.326.4 %3.0933.45253.6272.8 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม0.004,412.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง1,303.373,122.00-139.5 %0.01,755.110.000.0 %0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ3,088.649,223.49-198.6 %0.01,180.113,136.90-165.8 %0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง2,686.082,842.43-5.8 %0.01,065.75240.7677.4 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ3,546.092,550.0028.1 %5.01,333.5244.8996.6 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน7,767.255,573.2828.2 %5.0908.841,373.51-51.1 %0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่4,240.812,660.0637.3 %5.0978.65574.5541.3 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน2,528.453,060.00-21.0 %0.01,819.481,961.50-7.8 %0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน5,369.494,016.1425.2 %5.01,696.9984.2095.0 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด2,343.31745.7368.2 %5.02,480.10105.2095.8 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล9,010.404,189.9653.5 %5.02,452.48117.0095.2 %5.0
อบจ. นครศรีธรรมราช28,015.0042,617.12-52.1 %0.08,634.956,008.3130.4 %5.0
อบต. กรุงหยัน0.008,158.580.0 %0.00.001,121.230.0 %0.0
อบต. กะเบียด3,443.654,274.80-24.1 %0.01,307.3856.3395.7 %5.0
อบต. กำโลน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
อบต. กุแหระ0.002,447.000.0 %0.00.00310.530.0 %0.0
อบต. เกาะขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
อบต. ขนาบนาก963.962,241.00-132.5 %0.0721.41156.6278.3 %5.0
อบต. ขอนหาด0.005,447.000.0 %0.00.00339.020.0 %0.0
อบต. เขาแก้ว1,691.901,197.0029.3 %5.0826.71296.0064.2 %5.0
อบต. เขาขาว3,569.975,526.00-54.8 %0.01,661.38899.5545.9 %5.0
อบต. เขาน้อย3,096.672,980.003.8 %1.51,304.43333.3674.4 %5.0
อบต. เขาพระทอง7,340.084,151.0043.4 %5.01,315.391,240.075.7 %2.5
อบต. เขาพระบาท1,444.201,971.00-36.5 %0.01,001.4470.3893.0 %5.0
อบต. เขาพังไกร2,579.662,830.00-9.7 %0.01,879.94145.9792.2 %5.0
อบต. เขาโร1,922.284,148.00-115.8 %0.01,504.84351.0076.7 %5.0
อบต. คลองกระบือ3,144.521,536.6051.1 %5.0880.20496.6643.6 %5.0
อบต. คลองน้อย2,531.714,425.00-74.8 %0.01,101.97671.3939.1 %5.0
อบต. คลองเส1,703.721,914.00-12.3 %0.01,257.07344.7272.6 %5.0
อบต. ควนกรด6,805.475,869.4913.8 %5.01,341.34330.4375.4 %5.0
อบต. ควนชะลิก4,056.562,279.0043.8 %5.01,156.81106.4090.8 %5.0
อบต. ควนทอง6,335.133,178.5049.8 %5.02,358.97245.6889.6 %5.0
อบต. ควนพัง4,072.243,874.744.8 %2.01,048.7271.7193.2 %5.0
อบต. ควนหนองคว้า1,427.581,028.0028.0 %5.0849.88317.0762.7 %5.0
อบต. ควนหนองหงษ์5,791.473,552.0038.7 %5.01,324.99123.6190.7 %5.0
อบต. ฉลอง3,692.452,808.7723.9 %5.01,304.44923.7629.2 %5.0
อบต. ชะอวด5,144.4719,113.50-271.5 %0.01,286.01899.3130.1 %5.0
อบต. ช้างซ้าย4,047.14813.5379.9 %5.0817.031,270.15-55.5 %0.0
อบต. เชียรเขา3,555.333,298.687.2 %3.51,053.66643.9038.9 %5.0
อบต. เชียรใหญ่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
อบต. ไชยมนตรี4,211.702,920.2030.7 %5.0424.46375.8011.5 %5.0
อบต. ดอนตะโก2,260.822,885.00-27.6 %0.0976.47206.0478.9 %5.0
อบต. ตลิ่งชัน6,771.813,286.0051.5 %5.01,051.071,063.90-1.2 %0.0
อบต. ถ้ำพรรณรา1,023.182,472.00-141.6 %0.01,260.82290.5477.0 %5.0
อบต. ทรายขาว3,646.691,726.8052.6 %5.01,273.95276.5778.3 %5.0
อบต. ท้องลำเจียก0.003,042.000.0 %0.00.00635.490.0 %0.0
อบต. ทอนหงส์3,517.672,888.8017.9 %5.01,139.500.000.0 %0.0
อบต. ท่าขึ้น6,536.858,568.00-31.1 %0.0959.75223.0076.8 %5.0
อบต. ท่าซอม3,211.182,880.0010.3 %5.01,140.78105.1490.8 %5.0
อบต. ท่าซัก5,981.204,921.8117.7 %5.01,317.99383.3970.9 %5.0
อบต. ท่าดี4,855.385,064.91-4.3 %0.0865.15536.5038.0 %5.0
อบต. ท่าพญา2,786.741,424.0048.9 %5.0691.771.0099.9 %5.0
อบต. ท้ายสำเภา2,125.513,063.67-44.1 %0.01,705.39765.2455.1 %5.0
อบต. ท่ายาง1,016.662,263.44-122.6 %0.01,563.0513,385.00-756.3 %0.0
อบต. ท่าไร่11,048.201,775.0083.9 %5.010,178.670.000.0 %0.0
อบต. ท่าศาลา0.0079,055.700.0 %0.00.007,441.450.0 %0.0
อบต. ท่าเสม็ด2,892.813,494.00-20.8 %0.01,717.650.000.0 %0.0
อบต. ทุ่งปรัง0.003,379.410.0 %0.00.00323.000.0 %0.0
อบต. ทุ่งโพธิ์2,975.358,203.86-175.7 %0.01,124.93169.0385.0 %5.0
อบต. ทุ่งใหญ่0.003,839.000.0 %0.00.00889.490.0 %0.0
อบต. เทพราช5,798.084,090.1429.5 %5.01,533.631,235.0019.5 %5.0
อบต. ไทยบุรี5,984.541,060.4182.3 %5.0810.11106.8886.8 %5.0
อบต. นาเขลียง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
อบต. นางหลง0.006,922.000.0 %0.00.00321.000.0 %0.0
อบต. นาทราย6,436.046,166.804.2 %2.01,540.50364.1276.4 %5.0
อบต. นาบอน7,433.203,388.6454.4 %5.01,527.0270.4695.4 %5.0
อบต. นาพรุ7,297.936,633.579.1 %4.5903.62808.8410.5 %5.0
อบต. นาโพธิ์5,520.744,620.0016.3 %5.02,494.52582.4876.6 %5.0
อบต. นาเรียง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
อบต. นาแว5,524.503,988.0027.8 %5.01,402.54852.7939.2 %5.0
อบต. นาหมอบุญ128,163.373,213.0097.5 %5.01,249.71134.5089.2 %5.0
อบต. น้ำตก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
อบต. บางจาก2,683.053,791.85-41.3 %0.01,074.24122.0088.6 %5.0
อบต. บางนบ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
อบต. บางรูป3,079.772,370.0023.0 %5.01,340.48474.6064.6 %5.0
อบต. บางศาลา2,411.752,010.1016.7 %5.0769.2595.0087.7 %5.0
อบต. บ้านเกาะ2,666.372,244.0015.8 %5.02,647.94236.1091.1 %5.0
อบต. บ้านนิคม3,552.7810,101.00-184.3 %0.01,558.23464.7370.2 %5.0
อบต. บ้านเนิน0.003,392.810.0 %0.00.0076.000.0 %0.0
อบต. บ้านเพิง2,877.050.000.0 %0.0746.740.000.0 %0.0
อบต. บ้านราม4,102.763,728.009.1 %4.52,348.3852.3297.8 %5.0
อบต. บ้านลำนาว3,436.083,825.00-11.3 %0.01,859.32272.0785.4 %5.0
อบต. บ้านใหม่2,343.592,172.307.3 %3.5729.39128.2582.4 %5.0
อบต. ปริก5,803.502,784.1952.0 %5.01,724.19471.2672.7 %5.0
อบต. ปากนคร12,266.286,287.7948.7 %5.01,034.3395.0090.8 %5.0
อบต. ปากพนังฝั่งตะวันตก1,686.772,634.60-56.2 %0.0769.22108.8285.9 %5.0
อบต. ปากพนังฝั่งตะวันออก0.002,112.000.0 %0.00.00104.000.0 %0.0
อบต. ปากแพรก2,439.2632.0098.7 %5.0847.3595.0088.8 %5.0
อบต. ป่าระกำ40,443.2011,049.2072.7 %5.043,792.17192.0599.6 %5.0
อบต. เปลี่ยน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
อบต. พิปูน2,713.922,280.0016.0 %5.01,092.441,079.651.2 %0.5
อบต. โพธิ์ทอง0.003,445.260.0 %0.00.00122.100.0 %0.0
อบต. มะม่วงสองต้น3,672.733,650.000.6 %0.5524.216,680.55-1,174.4 %0.0
อบต. แม่เจ้าอยู่หัว590.634,713.00-698.0 %0.0935.32608.9534.9 %5.0
อบต. โมคลาน4,388.191,871.0057.4 %5.0946.33434.4954.1 %5.0
อบต. ไม้เรียง0.004,624.170.0 %0.00.00111.200.0 %0.0
อบต. ยางค้อม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
อบต. ร่อนพิบูลย์6,423.884,570.0028.9 %5.01,572.991,489.405.3 %2.5
อบต. รามแก้ว2,749.112,730.000.7 %0.51,146.15171.8785.0 %5.0
อบต. ละอาย3,511.303,023.2813.9 %5.01,494.38142.5090.5 %5.0
อบต. ลานสกา2,282.432,643.00-15.8 %0.0887.87517.8341.7 %5.0
อบต. วังหิน0.001,612.000.0 %0.00.00395.390.0 %0.0
อบต. วังอ่าง8,365.473,951.3852.8 %5.01,510.43757.8549.8 %5.0
อบต. สระแก้ว3,058.692,414.0021.1 %5.0759.21110.0085.5 %5.0
อบต. สวนหลวง3,516.182,380.0032.3 %5.01,150.791,292.71-12.3 %0.0
อบต. สามตำบล2,551.742,130.0016.5 %5.01,118.46417.9562.6 %5.0
อบต. สิชล2,745.983,497.44-27.4 %0.01,276.591,271.710.4 %0.5
อบต. สี่ขีด11,200.114,151.2762.9 %5.013,634.85263.4898.1 %5.0
อบต. เสาธง5,009.425,606.63-11.9 %0.05,393.6981.2598.5 %5.0
อบต. เสาเภา0.005,835.720.0 %0.00.001,985.500.0 %0.0
อบต. เสือหึง1,878.932,152.00-14.5 %0.0866.2595.0089.0 %5.0
อบต. ไสหมาก1,737.951,543.6011.2 %5.0787.2256.5092.8 %5.0
อบต. ไสหร้า3,277.213,847.00-17.4 %0.01,606.220.000.0 %0.0
อบต. หนองหงส์2,604.033,213.00-23.4 %0.01,463.491,033.3929.4 %5.0
อบต. ห้วยปริก7,589.150.000.0 %0.02,531.270.000.0 %0.0
อบต. หัวตะพาน1,576.441,418.0010.1 %5.0713.1945.0493.7 %5.0
อบต. หัวไทร11,407.683,990.0065.0 %5.01,276.11492.3761.4 %5.0
อบต. หินตก0.004,610.970.0 %0.00.000.000.0 %0.0
อบต. หูล่อง43,745.192,805.0093.6 %5.08,177.7217.0099.8 %5.0
อบต. แหลม0.002,490.000.0 %0.00.00188.100.0 %0.0
อบต. แหลมตะลุมพุก2,126.041,500.0029.4 %5.0776.94142.5081.7 %5.0
อบต. อินคีรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
อบต.กะหรอ2,958.262,672.409.7 %4.51,212.02269.3277.8 %5.0
อบต.ช้างกลาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
อบต.ท่าขนาน2,374.651,337.3343.7 %5.0869.2376.2791.2 %5.0
อบต.นบพิตำ9,432.567,129.0024.4 %5.01,522.33346.2577.3 %5.0