สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของนายอำเภอ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)
 
  จังหวัด: