สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า25,732.2218,031.9729.92 %ผ่าน2,383.833,957.06-66.00 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์16,077.0422,981.66-42.95 %ไม่ผ่าน2,236.896,398.61-186.05 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคำพรานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอนพุด13,256.8728,238.73-113.01 %ไม่ผ่าน3,637.746,783.68-86.48 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตลาดน้อย14,541.9838,769.58-166.60 %ไม่ผ่าน5,989.652,455.7559.00 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตะกุด20,804.8020,000.653.87 %ไม่ผ่าน8,034.51954.2588.12 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าลานไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลธารเกษมไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนายาวไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางโขมดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านยาง109,675.8026,125.2276.18 %ผ่าน2,179.412,375.71-9.01 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านหมอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก19,555.8616,364.0016.32 %ไม่ผ่าน1,271.67669.7347.33 %ผ่าน
เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ48,591.4234,584.0028.83 %ผ่าน3,883.356,855.89-76.55 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพุกร่างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก29,601.8126,019.0012.10 %ไม่ผ่าน9,711.338,246.1815.09 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองเก่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังม่วง0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวิหารแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสร่างโศก26,598.5825,065.985.76 %ไม่ผ่าน3,355.142,856.8714.85 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้17,732.8828,894.06-62.94 %ไม่ผ่าน2,610.487,210.74-176.22 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเสาไห้15,112.7512,830.0015.10 %ไม่ผ่าน2,147.89856.6760.12 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแสลงพันไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองแกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองแคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองแซงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองโดน10,644.9415,598.00-46.53 %ไม่ผ่าน2,442.961,898.4522.29 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหมู78,567.2512,328.1284.31 %ผ่าน23,408.442,811.2587.99 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหน้าพระลานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวายไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหัวปลวกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหินกอง57,678.3256,916.531.32 %ไม่ผ่าน3,888.661,314.0066.21 %ผ่าน
เทศบาลเมืองแก่งคอยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองทับกวางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองพระพุทธบาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองสระบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก8,192.2713,897.00-69.6 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์9,385.5312,849.96-36.9 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด34,780.0612,255.4964.76 %ผ่าน1,857.25921.4650.39 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม35,316.1210,006.0071.67 %ผ่าน2,570.10718.6072.04 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง52,405.4613,837.6073.60 %ผ่าน1,862.431,036.2644.36 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ9,493.7521,217.73-123.5 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,229.602,487.00-11.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง39,323.6516,204.0058.79 %ผ่าน4,936.775,044.94-2.19 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ. สระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไก่เส่า12,164.762,275.0081.30 %ผ่าน2,210.881,907.9913.70 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาดินพัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาวงไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกสว่าง29,535.5832,971.78-11.63 %ไม่ผ่าน1,886.372,777.77-47.25 %ไม่ผ่าน
อบต. เจริญธรรม31,799.1612,611.4960.3 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชะอม38,489.0021,139.0045.08 %ผ่าน8,381.977,004.3216.44 %ไม่ผ่าน
อบต. ชำผักแพว22,908.5311,480.0049.9 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ซับสนุ่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงตะงาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตลิ่งชันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตาลเดี่ยว31,633.1920,042.3936.64 %ผ่าน2,920.651,899.3834.97 %ผ่าน
อบต. เตาปูนไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าคล้อ42,439.4120,171.5252.47 %ผ่าน8,506.955,021.9840.97 %ผ่าน
อบต. ท่ามะปรางไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บัวลอยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านกลับ8,690.3413,634.70-56.89 %ไม่ผ่าน2,420.433,258.04-34.61 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านแก้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากข้าวสารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ผึ้งรวง15,991.9410,359.0035.2 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไผ่ขวาง29,143.7210,313.4264.61 %ผ่าน2,420.07860.6064.44 %ผ่าน
อบต. พุคำจานไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มวกเหล็กไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ม่วงงามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ม่วงหวานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มิตรภาพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เริงรางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลำพญากลาง8,895.8714,551.00-63.57 %ไม่ผ่าน40,868.115,462.7086.63 %ผ่าน
อบต. ลำสมพุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วิหารแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สองคอนไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกบ8,087.6017,688.65-118.71 %ไม่ผ่าน2,916.722,333.8419.98 %ผ่าน
อบต. หนองแขมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองจรเข้21,219.1818,610.6112.29 %ไม่ผ่าน2,106.171,276.0339.41 %ผ่าน
อบต. หนองจิกไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองโดน6,839.728,876.20-29.77 %ไม่ผ่าน3,518.971,978.4043.78 %ผ่าน
อบต. หนองนาก10,931.5115,781.00-44.36 %ไม่ผ่าน2,439.773,663.74-50.17 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองโนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองปลาหมอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองปลาไหลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองย่างเสือ13,615.039,489.0030.30 %ผ่าน3,812.162,735.0028.26 %ผ่าน
อบต. หนองยาว10,913.3115,780.00-44.59 %ไม่ผ่าน2,714.88427.5284.25 %ผ่าน
อบต. หนองโรง0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองสรวง16,014.9318,222.00-13.78 %ไม่ผ่าน2,387.911,312.0545.05 %ผ่าน
อบต. หนองหมูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองหัวโพ14,694.6913,363.539.06 %ไม่ผ่าน2,401.401,803.1024.91 %ผ่าน
อบต. ห้วยขมิ้น60,962.1715,455.0074.65 %ผ่าน2,302.804,422.45-92.05 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยทราย249,388.9123,555.8590.55 %ผ่าน3,552.423,018.5315.03 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยบง6,666.8312,411.00-86.16 %ไม่ผ่าน2,229.453,113.79-39.67 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยแห้ง14,513.088,562.0041.00 %ผ่าน2,772.423,831.94-38.22 %ไม่ผ่าน
อบต. หินซ้อนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โคกตูม-โพนทอง0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,498.646,367.63-154.8 %ไม่ผ่าน
อบต.โคกใหญ่หรเทพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ช้างไทยงามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เมืองขีดขิน(บ้านหมอ)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ