สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 3 เดือน (มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลตำบลถอนสมอ31,724.0320,351.0035.85 %ผ่าน3,559.624,029.30-13.19 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทับยาไม่ครบ59,460.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว20,554.3925,313.34-23.15 %ไม่ผ่าน2,906.43956.5467.09 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพรหมบุรี11,554.6811,345.001.81 %ไม่ผ่าน2,171.732,771.50-27.62 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโพสังโฆ14,692.129,961.0032.20 %ผ่าน5,537.403,522.4136.39 %ผ่าน
เทศบาลตำบลอินทร์บุรี25,849.4318,751.0627.46 %ผ่าน12,212.7914,386.25-17.80 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบางระจัน70,743.6154,895.0022.40 %ผ่าน5,749.9613,597.55-136.48 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี67,757.21ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ14,710.02ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม12,261.7312,364.93-0.84 %ไม่ผ่าน2,022.84623.2069.19 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม12,658.336,091.0051.88 %ผ่าน1,489.05667.0055.21 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง26,135.1121,236.0018.75 %ไม่ผ่าน4,796.011,661.4265.36 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน11,365.7112,929.11-13.76 %ไม่ผ่าน5,024.311,859.9462.98 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่34,261.5017,620.0048.57 %ผ่าน1,832.45658.5464.06 %ผ่าน
อบจ. สิงห์บุรี49,206.6639,176.1620.38 %ผ่าน11,159.4512,843.90-15.09 %ไม่ผ่าน
อบต. คอทราย11,483.567,353.0035.97 %ผ่าน4,201.80872.0079.25 %ผ่าน
อบต. งิ้วราย18,110.2710,425.1342.44 %ผ่าน2,372.671,272.1346.38 %ผ่าน
อบต. จักรสีห์25,537.4314,149.1244.59 %ผ่าน2,016.841,085.7546.17 %ผ่าน
อบต. ชีน้ำร้าย16,752.6919,598.79-16.99 %ไม่ผ่าน5,824.442,148.2563.12 %ผ่าน
อบต. ต้นโพธิ์7,115.4513,123.68-84.4 %ไม่ผ่าน1,914.75ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทองเอน31,267.4626,032.0016.74 %ไม่ผ่าน4,115.904,024.332.22 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าข้าม12,703.0711,698.007.91 %ไม่ผ่าน2,013.242,171.57-7.86 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่างาม14,034.2413,277.415.39 %ไม่ผ่าน2,719.332,230.6217.97 %ไม่ผ่าน
อบต. น้ำตาล9,985.0110,809.13-8.25 %ไม่ผ่าน2,495.96802.5567.85 %ผ่าน
อบต. บางกระบือ34,197.9513,051.2161.84 %ผ่าน1,517.521,570.40-3.48 %ไม่ผ่าน
อบต. บางมัญ13,228.8710,950.8317.22 %ไม่ผ่าน2,104.082,677.50-27.25 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านจ่า15,647.129,651.0038.32 %ผ่าน1,663.65823.6550.49 %ผ่าน
อบต. บ้านแป้ง14,400.1510,488.0727.17 %ผ่าน1,915.951,600.0416.49 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านหม้อ35,603.2414,509.0059.25 %ผ่าน5,077.024,168.6417.89 %ไม่ผ่าน
อบต. ประศุก48,754.8088,125.65-80.75 %ไม่ผ่าน3,431.222,158.6037.09 %ผ่าน
อบต. พักทัน8,171.697,202.0011.87 %ไม่ผ่าน11,911.141,401.4088.23 %ผ่าน
อบต. โพทะเล23,478.62ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,216.59ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพธิ์ชัย6,111.2911,537.74-88.79 %ไม่ผ่าน1,701.87778.6854.25 %ผ่าน
อบต. โพประจักษ์10,031.9110,293.00-2.60 %ไม่ผ่าน2,953.781,283.4156.55 %ผ่าน
อบต. โพสังโฆ12,586.9116,041.81-27.45 %ไม่ผ่าน3,605.101,828.0049.29 %ผ่าน
อบต. ม่วงหมู่20,594.6215,602.4324.24 %ผ่าน1,721.172,347.00-36.36 %ไม่ผ่าน
อบต. แม่ลา12,401.5910,757.0013.26 %ไม่ผ่าน2,498.401,888.6024.41 %ผ่าน
อบต. ไม้ดัด16,125.7711,249.0030.24 %ผ่าน2,212.86786.3564.46 %ผ่าน
อบต. วิหารขาว13,333.1711,161.0016.29 %ไม่ผ่าน1,663.59853.7048.68 %ผ่าน
อบต. สระแจง6,135.6313,098.00-113.47 %ไม่ผ่าน2,047.191,086.4746.93 %ผ่าน
อบต. หนองกระทุ่ม8,762.4512,382.00-41.3 %ไม่ผ่าน6,895.74ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อินทร์บุรี5,613.5410,462.00-86.37 %ไม่ผ่าน1,956.632,655.25-35.71 %ไม่ผ่าน
อบต.ค่ายบางระจัน14,111.9020,897.90-48.09 %ไม่ผ่าน5,772.973,106.8246.18 %ผ่าน