สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า43,812.7825,119.1442.67 %5.04,767.6610,129.25-112.46 %0.5
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์28,950.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,473.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลคำพราน87,146.5546,376.5246.78 %5.012,446.292,042.1383.59 %5.0
เทศบาลตำบลดอนพุด23,815.9438,850.09-63.13 %0.56,503.9332,286.02-396.41 %0.5
เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลตลาดน้อย26,875.9872,163.73-168.51 %0.511,979.305,785.5051.70 %5.0
เทศบาลตำบลตะกุด38,277.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.016,069.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลท่าลาน69,920.0835,235.2549.61 %5.011,363.893,440.8169.72 %5.0
เทศบาลตำบลธารเกษมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนายาวไม่ครบ100,589.14ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,089.09ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบางโขมด19,712.9052,786.45-167.78 %0.57,308.3010,428.80-42.70 %0.5
เทศบาลตำบลบ้านยาง195,627.0242,534.2778.26 %5.04,348.545,584.19-28.42 %0.5
เทศบาลตำบลบ้านหมอ65,035.0650,283.4122.68 %5.07,880.295,455.2730.77 %5.0
เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก35,655.6626,858.3424.67 %5.02,543.341,671.1534.29 %5.0
เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ90,879.5861,246.0232.61 %5.07,674.1013,161.45-71.50 %0.5
เทศบาลตำบลพุกร่าง101,866.9839,560.0061.17 %5.012,676.148,940.0529.47 %5.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก54,070.6141,954.6822.41 %5.022,781.2215,085.6233.78 %5.0
เทศบาลตำบลเมืองเก่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลวังม่วง31,546.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,014.649,325.00-3.4 %0.5
เทศบาลตำบลวิหารแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสร่างโศก51,153.9245,193.8311.65 %5.06,545.645,292.5219.14 %5.0
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้35,183.1551,221.95-45.59 %0.55,220.9615,470.84-196.32 %0.5
เทศบาลตำบลเสาไห้26,914.7623,674.0012.04 %5.03,596.221,946.0445.89 %5.0
เทศบาลตำบลแสลงพันไม่ครบ21,634.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,162.18ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองแกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองแค50,407.1434,210.0032.13 %5.019,286.0524,362.48-26.32 %0.5
เทศบาลตำบลหนองแซงไม่ครบ55,988.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ266,075.00ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองโดน19,478.5026,949.00-38.35 %0.54,885.923,671.8524.85 %5.0
เทศบาลตำบลหนองบัวไม่ครบ36,258.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,433.38ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองหมู140,916.8824,971.4182.28 %5.043,411.645,268.7087.86 %5.0
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน51,810.1264,155.96-23.83 %0.58,248.2916,567.57-100.86 %0.5
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวายไม่ครบ67,897.83ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหัวปลวกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหินกอง102,906.8199,865.712.96 %1.07,725.883,074.7260.20 %5.0
เทศบาลเมืองแก่งคอยไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.510,610.9729,082.17-174.08 %0.5
เทศบาลเมืองทับกวาง182,693.78161,692.2311.50 %5.023,132.191,918.7591.71 %5.0
เทศบาลเมืองพระพุทธบาทไม่ครบ230,429.81ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ79,645.06ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองสระบุรี217,909.222,605,078.00-1,095.49 %0.560,060.9610,018.0083.32 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก16,127.8821,231.22-31.64 %0.53,959.461,671.8857.78 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์17,174.7921,254.25-23.75 %0.55,373.667,869.67-46.45 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ52,549.0333,032.0037.14 %5.05,963.949,301.29-55.96 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้187,966.0245,538.2775.77 %5.010,666.1255,410.59-419.50 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด62,427.8819,464.6768.82 %5.03,591.062,012.5943.96 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง36,459.1633,485.558.16 %4.03,308.701,684.2849.10 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม266,246.7817,430.0093.45 %5.05,140.201,263.2275.42 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง93,459.3527,270.0470.82 %5.03,539.642,545.2328.09 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ17,440.3722,100.66-26.7 %0.56,779.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค33,141.4252,598.37-58.71 %0.54,500.365,803.04-28.95 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง71,955.7628,405.0060.5 %5.09,873.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ24,686.3433,020.40-33.76 %0.55,232.423,062.8941.46 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง23,014.7835,486.00-54.19 %0.55,315.681,262.5576.25 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน115,726.5344,593.6061.47 %5.07,283.5114,621.79-100.75 %0.5
อบจ. สระบุรี1,358,501.00163,400.0287.97 %5.036,416.8111,751.7967.73 %5.0
อบต. ไก่เส่า21,264.2311,825.0044.39 %5.04,462.943,471.1222.22 %5.0
อบต. เขาดินพัฒนาไม่ครบ24,202.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เขาวงไม่ครบ56,790.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,784.00ประเมินไม่ได้0.0
อบต. โคกสว่าง53,840.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,320.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เจริญธรรม58,913.1223,932.2659.38 %5.06,723.095,644.6316.04 %5.0
อบต. ชะอม70,235.4141,550.0040.84 %5.016,763.9412,087.4527.90 %5.0
อบต. ชำผักแพว40,868.6519,945.0051.20 %5.06,835.454,986.3227.05 %5.0
อบต. ซับสนุ่น14,970.8035,346.00-136.10 %0.57,811.584,371.1244.04 %5.0
อบต. ดงตะงาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ดอนทอง18,218.8717,084.626.23 %3.05,325.962,943.2344.74 %5.0
อบต. ตลิ่งชันไม่ครบ10,082.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ16,700.40ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ตาลเดี่ยว55,964.2535,430.3136.69 %5.05,224.084,043.9022.59 %5.0
อบต. เตาปูน26,167.7819,477.0025.57 %5.03,994.134,435.84-11.06 %0.5
อบต. ท่าคล้อ71,080.6258,297.0817.98 %5.017,013.9011,618.3531.71 %5.0
อบต. ท่ามะปราง116,511.4317,876.0084.66 %5.04,738.965,275.02-11.31 %0.5
อบต. บัวลอยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านกลับ14,973.2225,539.60-70.57 %0.54,758.556,688.69-40.56 %0.5
อบต. บ้านแก้ง22,828.3331,119.00-36.32 %0.53,960.997,136.98-80.18 %0.5
อบต. ปากข้าวสาร28,269.9311,876.0058.0 %5.04,119.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ผึ้งรวง29,351.9922,424.0023.6 %5.04,379.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ไผ่ขวาง52,986.0618,979.2064.18 %5.04,798.981,617.2866.30 %5.0
อบต. พุคำจาน119,168.5826,093.2478.10 %5.011,905.804,471.3562.44 %5.0
อบต. มวกเหล็กไม่ครบ18,653.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ12,230.30ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ม่วงงามไม่ครบ19,402.27ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,400.70ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ม่วงหวานไม่ครบ15,390.46ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,684.28ประเมินไม่ได้0.0
อบต. มิตรภาพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,895.59ประเมินไม่ได้0.0
อบต. เริงรางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ลำพญากลาง19,638.3724,072.00-22.58 %0.581,643.639,384.9288.51 %5.0
อบต. ลำสมพุง9,211.6418,034.40-95.78 %0.56,085.156,393.84-5.07 %0.5
อบต. วิหารแดง46,055.2641,015.6510.94 %5.07,180.526,730.836.26 %3.0
อบต. สองคอนไม่ครบ23,102.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,694.78ประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองกบ15,452.8329,735.77-92.43 %0.55,987.754,552.3323.97 %5.0
อบต. หนองแขมไม่ครบ11,680.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ779.90ประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองจรเข้38,315.0633,195.1713.36 %5.04,232.902,222.1747.50 %5.0
อบต. หนองจิก19,736.5714,687.0025.58 %5.03,393.184,985.94-46.94 %0.5
อบต. หนองโดน12,275.6817,936.96-46.12 %0.56,914.494,261.8038.36 %5.0
อบต. หนองนาก20,227.8631,809.00-57.25 %0.54,766.376,012.00-26.13 %0.5
อบต. หนองโนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองปลาหมอ132,519.5555,868.2057.84 %5.010,423.2017,818.39-70.95 %0.5
อบต. หนองปลาไหล45,052.2152,287.00-16.06 %0.55,452.2610,944.37-100.73 %0.5
อบต. หนองย่างเสือ24,872.3114,182.0042.98 %5.07,624.326,573.0513.79 %5.0
อบต. หนองยาว19,706.2429,820.00-51.32 %0.55,429.761,032.5880.98 %5.0
อบต. หนองโรง43,574.0037,660.1213.57 %5.05,655.068,266.20-46.17 %0.5
อบต. หนองสรวง29,245.6328,399.002.89 %1.04,714.112,468.7047.63 %5.0
อบต. หนองหมู41,863.2024,769.1740.83 %5.04,534.863,143.2030.69 %5.0
อบต. หนองหัวโพ27,017.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,658.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ห้วยขมิ้น90,958.1924,271.0073.32 %5.04,358.706,653.52-52.65 %0.5
อบต. ห้วยทราย456,340.3437,627.5591.75 %5.07,104.849,962.25-40.22 %0.5
อบต. ห้วยบง12,159.1219,963.00-64.18 %0.54,458.906,676.75-49.74 %0.5
อบต. ห้วยแห้ง20,459.6613,978.0031.68 %5.05,534.557,914.78-43.01 %0.5
อบต. หินซ้อน32,742.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,560.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.โคกตูม-โพนทอง26,736.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,997.2812,388.18-147.9 %0.5
อบต.โคกใหญ่หรเทพ40,703.0216,654.8059.08 %5.05,094.961,642.0067.77 %5.0
อบต.ช้างไทยงาม11,468.4123,597.00-105.76 %0.53,621.667,332.39-102.46 %0.5
อบต.เมืองขีดขิน(บ้านหมอ)35,323.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,285.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0