สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลกงรถ16,434.3110,032.0038.96 %5.05,629.261,756.6468.79 %5.0
เทศบาลตำบลกลางดง49,644.0548,026.703.26 %1.510,459.9511,709.00-11.94 %0.5
เทศบาลตำบลกุดจิก77,364.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,757.486,913.98-2.3 %0.5
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ37,467.4926,443.2729.42 %5.07,003.5610,470.95-49.51 %0.5
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง44,348.2329,068.2034.45 %5.09,252.962,869.2068.99 %5.0
เทศบาลตำบลขุย51,483.7415,423.0070.04 %5.012,795.072,435.4180.97 %5.0
เทศบาลตำบลครบุรีใต้34,844.5328,491.5618.23 %5.09,290.825,209.0943.93 %5.0
เทศบาลตำบลคลองไผ่29,916.4712,560.0058.02 %5.04,652.947,596.01-63.25 %0.5
เทศบาลตำบลโคกกรวดไม่ครบ17,286.87ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,680.09ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโคกสวาย39,109.5938,537.131.46 %0.56,304.7414,185.88-125.00 %0.5
เทศบาลตำบลโคกสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลจระเข้หินไม่ครบ34,287.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11,125.11ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลจอหอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลจักราช100,950.6027,225.0073.03 %5.08,208.217,490.188.75 %4.0
เทศบาลตำบลช่องแมว27,657.1224,813.3010.28 %5.014,493.008,563.2340.91 %5.0
เทศบาลตำบลชุมพวง44,108.3829,240.7633.71 %5.013,111.293,493.8073.35 %5.0
เทศบาลตำบลโชคชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลไชยมงคล50,356.1816,479.1267.27 %5.05,388.903,507.9334.90 %5.0
เทศบาลตำบลแซะ67,121.1723,530.4764.94 %5.08,006.344,824.7239.74 %5.0
เทศบาลตำบลดอนหวายไม่ครบ27,957.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,154.55ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลด่านเกวียน121,284.8168,460.0243.55 %5.011,101.385,653.1249.08 %5.0
เทศบาลตำบลด่านขุนทด57,258.9645,081.5421.27 %5.022,665.2113,594.1040.02 %5.0
เทศบาลตำบลด่านคล้า36,136.0719,120.0047.09 %5.06,077.133,602.6740.72 %5.0
เทศบาลตำบลตลาด39,889.1112,951.0067.53 %5.06,380.662,963.9253.55 %5.0
เทศบาลตำบลตลาดแค19,225.0517,485.009.05 %4.54,793.101,280.1773.29 %5.0
เทศบาลตำบลตะขบ47,837.1738,416.8719.69 %5.018,692.047,484.3259.96 %5.0
เทศบาลตำบลท่าช้าง44,874.9624,468.2945.47 %5.07,764.245,044.7535.03 %5.0
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม26,814.2317,893.0033.27 %5.011,775.269,270.9721.27 %5.0
เทศบาลตำบลเทพาลัย62,386.5442,476.2731.91 %5.09,052.322,629.5370.95 %5.0
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาลไม่ครบ31,248.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,923.90ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนกออก22,927.0217,854.6822.12 %5.07,529.824,074.6245.89 %5.0
เทศบาลตำบลโนนแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโนนไทย25,887.5120,977.5318.97 %5.03,666.541,415.5061.39 %5.0
เทศบาลตำบลโนนเมือง41,841.8427,653.6733.91 %5.07,123.582,632.2563.05 %5.0
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์54,456.8225,343.4453.46 %5.09,693.725,146.8546.91 %5.0
เทศบาลตำบลโนนสูง37,556.8047,851.51-27.41 %0.510,701.7126,900.35-151.36 %0.5
เทศบาลตำบลบ่อปลาทองไม่ครบ48,064.48ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,943.10ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบัลลังก์147,730.0633,565.9477.3 %5.09,285.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ไม่ครบ34,378.07ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11,797.10ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านยาง26,872.8416,104.0040.07 %5.013,894.382,282.8083.57 %5.0
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมไม่ครบ20,936.64ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,955.85ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านใหม่75,632.8466,485.2212.09 %5.07,356.0623,557.01-220.24 %0.5
เทศบาลตำบลบึงสำโรงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลประทาย29,870.3327,683.007.32 %3.511,810.5211,011.966.76 %3.0
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ไม่ครบ69,302.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ12,386.73ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลปักธงชัย233,739.7225,964.9188.89 %5.04,758.424,580.283.74 %1.5
เทศบาลตำบลพระทองคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพันดุงไม่ครบ21,292.49ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพิมายไม่ครบ9,983.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15,120.28ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพุดซา38,091.8446,541.00-22.18 %0.55,477.888,682.13-58.49 %0.5
เทศบาลตำบลโพธิ์กลางไม่ครบ73,117.17ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ33,486.01ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลไพล46,456.8816,050.0065.45 %5.012,802.501,949.6984.77 %5.0
เทศบาลตำบลมะค่า104,981.3529,214.8572.17 %5.05,067.903,912.5522.80 %5.0
เทศบาลตำบลเมืองคง61,104.1436,168.4040.81 %5.08,543.887,510.0812.10 %5.0
เทศบาลตำบลเมืองยาง31,179.2318,637.0040.23 %5.010,865.524,998.2854.00 %5.0
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด121,945.1734,709.5871.54 %5.06,248.7914,898.98-138.43 %0.5
เทศบาลตำบลรังกาใหญ่45,647,036.0042,343.9499.91 %5.012,639.229,284.9426.54 %5.0
เทศบาลตำบลลาดบัวขาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลลำนางแก้ว31,097.2222,203.6728.60 %5.06,591.273,881.9341.11 %5.0
เทศบาลตำบลวังไทร70,003.7930,965.1455.77 %5.013,472.3112,486.097.32 %3.5
เทศบาลตำบลวังหิน45,624.4579,699.71-74.69 %0.57,103.4610,126.92-42.56 %0.5
เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ31,876.5415,950.0049.96 %5.06,851.648,456.44-23.42 %0.5
เทศบาลตำบลสระพระ11,239.489,981.0011.20 %5.06,279.064,062.9735.29 %5.0
เทศบาลตำบลสีดาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสีมามงคลไม่ครบ40,274.83ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสุรนารี44,699.5557,361.84-28.33 %0.58,745.6134,424.23-293.62 %0.5
เทศบาลตำบลสูงเนินไม่ครบ30,671.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ28,222.25ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเสิงสาง57,828.6928,113.0051.39 %5.07,890.977,270.107.87 %3.5
เทศบาลตำบลหนองกราด96,283.5925,802.0073.2 %5.024,275.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองน้ำใสไม่ครบ27,610.89ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,043.12ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด40,509.8534,787.6114.13 %5.010,448.285,316.6249.11 %5.0
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย16,487.7422,125.00-34.19 %0.510,077.334,110.0659.21 %5.0
เทศบาลตำบลหนองบัววง44,732.4148,424.82-8.25 %0.514,203.492,533.3482.16 %5.0
เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด27,807.4221,138.0023.98 %5.016,633.441,621.5590.25 %5.0
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม77,525.0955,367.7528.58 %5.011,316.902,041.9481.96 %5.0
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน35,423.0219,545.0044.82 %5.05,384.641,907.8164.57 %5.0
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต84,125.9837,201.2655.78 %5.09,052.146,617.3126.90 %5.0
เทศบาลตำบลหมูสี26,488.5338,772.16-46.37 %0.514,797.5030,950.58-109.16 %0.5
เทศบาลตำบลห้วยแถลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหัวทะเล79,171.0992,703.96-17.09 %0.525,078.0228,093.69-12.03 %0.5
เทศบาลตำบลหินดาดไม่ครบ17,246.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,176.01ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลแหลมทองไม่ครบ18,771.57ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,231.96ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลใหม่20,023.9323,662.20-18.17 %0.58,606.829,126.63-6.04 %0.5
เทศบาลตำบลอรพิมพ์26,391.9218,096.0031.43 %5.08,362.273,657.2056.27 %5.0
เทศบาลนครนครราชสีมา332,417.06214,187.7035.57 %5.038,356.0316,477.7757.04 %5.0
เทศบาลเมืองบัวใหญ่63,907.62106,448.71-66.57 %0.515,523.461,632.3389.48 %5.0
เทศบาลเมืองปากช่องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองเมืองปัก82,191.6753,100.9935.39 %5.011,985.793,746.1168.75 %5.0
เทศบาลเมืองสีคิ้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา239,289.70142,718.9840.36 %5.051,585.7844,231.0514.26 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน23,479.888,149.0065.29 %5.07,803.421,373.3582.40 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน33,143.7621,091.0036.37 %5.09,350.242,041.3178.17 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู46,906.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,178.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด120,006.5523,464.7080.45 %5.09,293.472,482.2073.29 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว135,260.6726,729.4880.24 %5.07,881.602,284.8071.01 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง51,688.7723,102.2755.31 %5.09,417.96997.5989.41 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน27,366.408,823.0067.76 %5.05,394.541,520.0071.82 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก30,874.2010,369.0066.42 %5.018,817.981,212.3593.56 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร22,479.0211,670.0048.08 %5.06,912.121,721.4075.10 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ37,374.6724,776.0033.71 %5.08,567.284,657.9345.63 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง27,938.9914,853.0046.84 %5.05,422.231,083.0080.03 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ22,681.7730,553.08-34.70 %0.56,610.624,196.8836.51 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง366,292.0632,490.7991.13 %5.013,547.1311,722.1413.47 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ไม่ครบ12,505.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,187.48ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า22,009.7317,461.2020.67 %5.06,215.96946.3184.78 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี824,630.3827,564.0096.66 %5.010,799.094,391.8559.33 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน26,740.9622,286.6116.66 %5.011,749.343,578.4069.54 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช37,035.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,485.721,738.1376.8 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก23,154.708,874.0061.68 %5.06,631.191,476.7577.73 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม86,157.7218,251.0078.82 %5.05,698.3713,874.17-143.48 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย14,632.9310,121.0030.83 %5.07,961.361,426.2182.09 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม88,097.1522,510.8874.45 %5.07,445.461,950.5573.80 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก72,238.8323,248.0067.82 %5.07,861.196,008.9923.56 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง87,171.8314,959.0082.84 %5.08,091.031,096.3086.45 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน21,297.3114,639.0031.3 %5.06,121.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด38,077.4714,892.0060.89 %5.010,660.441,296.7387.84 %5.0
อบต. กระทุ่มราย27,903.1513,387.0052.02 %5.09,491.582,158.4077.26 %5.0
อบต. กระโทก12,809.529,575.0025.25 %5.04,141.981,059.1174.43 %5.0
อบต. กระเบื้องใหญ่80,114.3212,957.7083.83 %5.054,276.721,345.2097.52 %5.0
อบต. กฤษณา27,501.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,853.002,226.5974.8 %5.0
อบต. กำปัง40,762.9029,130.2628.54 %5.08,038.802,647.8567.06 %5.0
อบต. กุดจอก17,397.8110,357.0040.47 %5.09,319.001,223.5086.87 %5.0
อบต. กุดจิก20,808.007,802.0062.50 %5.04,249.932,850.5632.93 %5.0
อบต. กุดน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กุดโบสถ์39,605.4428,298.0028.55 %5.011,570.103,766.9067.44 %5.0
อบต. เกษมทรัพย์695,484.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,673.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แก้งสนามนางไม่ครบ8,142.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,843.09ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ขนงพระ68,161.6248,852.9028.33 %5.012,715.3214,582.25-14.68 %0.5
อบต. ขามเฒ่า25,913.0423,707.608.51 %4.05,125.263,004.2141.38 %5.0
อบต. ขามทะเลสอ14,198.2913,810.002.73 %1.04,633.01756.1683.68 %5.0
อบต. ขามสมบูรณ์31,172.7018,918.0039.31 %5.015,082.742,616.8382.65 %5.0
อบต. ขามสะแกแสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ขุนทอง55,236.0425,145.0054.48 %5.010,575.125,028.6252.45 %5.0
อบต. ครบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. คลองไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. คลองม่วง58,114.8920,213.2265.22 %5.09,713.223,089.3068.19 %5.0
อบต. คลองเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,660.96ประเมินไม่ได้0.0
อบต. โคกกระชาย23,537.2114,769.2037.25 %5.010,376.743,079.0870.33 %5.0
อบต. โคกกระเบื้องไม่ครบ17,770.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,645.83ประเมินไม่ได้0.0
อบต. โคกกลาง29,618.4013,648.0053.92 %5.09,056.622,008.6277.82 %5.0
อบต. โคกไทย32,806.1718,175.9544.60 %5.04,453.802,339.6147.47 %5.0
อบต. โค้งยาง22,103.428,398.2862.00 %5.03,673.92972.1473.54 %5.0
อบต. โคราช18,541.679,015.0051.38 %5.04,242.213,113.1026.62 %5.0
อบต. งิ้ว21,425.6316,733.8421.90 %5.04,289.012,616.8338.99 %5.0
อบต. จระเข้หิน27,166.1615,931.0041.36 %5.011,344.353,131.6172.40 %5.0
อบต. จอหอ90,350.4069,034.4423.59 %5.08,056.386,427.7520.22 %5.0
อบต. จักราช39,230.2325,638.0034.65 %5.06,923.321,131.0783.66 %5.0
อบต. จันอัด22,883.3415,600.0031.83 %5.05,313.304,916.487.47 %3.5
อบต. ช่อระกา20,614.4410,265.0050.20 %5.07,704.451,452.3181.15 %5.0
อบต. ช้างทอง23,227.5613,304.2642.72 %5.04,548.661,049.7576.92 %5.0
อบต. ชีวาน41,203.8013,943.2266.16 %5.06,691.981,621.4575.77 %5.0
อบต. ชีวึก51,977.6617,482.0066.37 %5.06,001.081,733.9971.11 %5.0
อบต. ชุมพวง13,658.979,063.0033.65 %5.09,462.192,948.7768.84 %5.0
อบต. แชะ48,299.1018,341.0062.03 %5.08,256.302,311.0072.01 %5.0
อบต. โชคชัย23,747.5618,690.0021.30 %5.012,591.902,805.3477.72 %5.0
อบต. ดงใหญ่41,488.5825,490.0038.56 %5.08,387.513,402.9059.43 %5.0
อบต. ดอนชมพู13,940.9915,572.03-11.70 %0.55,306.323,954.8525.47 %5.0
อบต. ดอนตะหนิน21,346.7016,467.1022.86 %5.08,551.931,484.0982.65 %5.0
อบต. ดอนมัน24,811.0612,083.0051.30 %5.09,064.63743.8591.79 %5.0
อบต. ดอนยาวใหญ่27,071.118,532.0068.48 %5.05,464.852,088.9561.77 %5.0
อบต. ดอนใหญ่ไม่ครบ16,218.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,811.90ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ด่านเกวียน21,368.6914,887.0030.33 %5.04,277.582,677.1537.41 %5.0
อบต. ด่านขุนทด29,163.3420,996.5128.00 %5.09,284.023,396.2463.42 %5.0
อบต. ด่านจาก19,581.5124,691.62-26.10 %0.55,061.091,461.0071.13 %5.0
อบต. ด่านช้าง35,529.3518,096.0049.07 %5.09,093.841,425.0084.33 %5.0
อบต. ด่านใน37,215.0419,106.9448.66 %5.08,941.68964.2189.22 %5.0
อบต. ตลาดไทร44,466.0631,254.0029.71 %5.011,177.263,563.7068.12 %5.0
อบต. ตะโก39,947.9614,932.0062.62 %5.06,524.281,468.4377.49 %5.0
อบต. ตะขบ34,219.1226,903.0021.38 %5.010,863.878,369.0222.96 %5.0
อบต. ตะเคียน59,667.9030,006.3649.71 %5.014,967.963,377.6477.43 %5.0
อบต. ตะแบกบาน45,189.0615,667.0065.33 %5.07,131.812,144.4869.93 %5.0
อบต. ตาจั่น42,227.0817,634.0058.24 %5.09,167.464,809.8447.53 %5.0
อบต. ตูม47,669.2713,844.9970.96 %5.05,595.754,100.0326.73 %5.0
อบต. โตนด52,344.9317,297.5166.95 %5.06,926.946,726.462.89 %1.0
อบต. ถนนโพธิ์41,986.4411,637.2772.28 %5.04,343.131,373.9368.37 %5.0
อบต. ทองหลาง20,092.9017,003.0015.38 %5.06,081.051,339.0977.98 %5.0
อบต. ทับสวาย36,517.9114,047.0061.53 %5.06,893.76520.6092.45 %5.0
อบต. ท่าช้าง21,709.2614,218.1134.51 %5.06,299.401,204.1280.89 %5.0
อบต. ท่าลาดไม่ครบ44,751.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ182,119.78ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าลาดขาว43,077.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,716.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าหลวง56,495.797,484.7086.75 %5.06,717.961,414.5978.94 %5.0
อบต. ท่าอ่าง147,455.8929,464.0080.02 %5.05,177.104,556.9111.98 %5.0
อบต. ทุ่งสว่าง22,287.0817,296.8222.39 %5.08,554.651,351.1884.21 %5.0
อบต. ทุ่งอรุณ119,465.7916,110.0086.51 %5.07,183.142,267.4068.43 %5.0
อบต. เทพาลัย69,201.5210,276.8085.15 %5.08,626.622,279.5073.58 %5.0
อบต. ไทยเจริญ35,834.5012,890.0064.03 %5.05,455.681,057.8880.61 %5.0
อบต. ไทยสามัคคี68,151.1625,378.3662.76 %5.010,788.562,352.4878.19 %5.0
อบต. ธารปราสาท18,876.8718,549.001.74 %0.57,800.364,006.3048.64 %5.0
อบต. ธารละหลอด22,455.614,965.5077.89 %5.09,355.2613,359.61-42.80 %0.5
อบต. นางรำ21,685.9412,398.0042.83 %5.06,788.521,145.2983.13 %5.0
อบต. นิคมสร้างตนเอง28,967.6320,461.9229.36 %5.08,062.261,859.9376.93 %5.0
อบต. โนนค่า27,383.4814,935.0045.46 %5.05,815.021,772.7069.52 %5.0
อบต. โนนจานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โนนแดง21,923.0511,656.0046.83 %5.05,105.101,637.9267.92 %5.0
อบต. โนนตาเถร38,678.2516,125.0058.31 %5.06,093.181,363.0977.63 %5.0
อบต. โนนตูม27,347.3515,808.0042.20 %5.09,975.064,805.1451.83 %5.0
อบต. โนนเต็ง24,714.6222,328.229.66 %4.58,481.661,729.0079.61 %5.0
อบต. โนนทองหลาง29,597.7318,413.0037.79 %5.09,173.101,016.7788.92 %5.0
อบต. โนนไทย28,699.2821,423.0025.35 %5.034,364.071,960.0094.30 %5.0
อบต. โนนเพ็ด29,380.8912,433.0057.68 %5.08,926.181,584.6982.25 %5.0
อบต. โนนเมืองพัฒนา23,779.1116,292.3531.48 %5.08,309.361,302.3284.33 %5.0
อบต. โนนยอ38,006.5821,520.0043.38 %5.09,116.041,493.7583.61 %5.0
อบต. โนนรัง35,967.4222,495.0037.46 %5.010,602.422,713.8074.40 %5.0
อบต. โนนสมบูรณ์36,454.6516,318.0055.24 %5.011,161.502,100.7581.18 %5.0
อบต. โนนสำราญ43,874.9815,614.0064.41 %5.011,750.102,211.7981.18 %5.0
อบต. ในเมือง70,157.2222,619.0067.8 %5.010,170.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บัวลาย24,892.7311,817.0052.53 %5.011,486.29769.7793.30 %5.0
อบต. บัวใหญ่ไม่ครบ30,172.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,219.54ประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านเก่า34,237.1422,707.0033.68 %5.011,320.574,115.5663.65 %5.0
อบต. บ้านเกาะ18,747.7015,293.7318.42 %5.08,853.66524.7994.07 %5.0
อบต. บ้านปรางค์30,002.0417,487.8541.71 %5.0192,757.384,139.1097.85 %5.0
อบต. บ้านแปรงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านวัง31,544.6120,708.0034.35 %5.04,964.04638.4087.14 %5.0
อบต. บ้านเหลื่อม87,171.5913,096.0084.98 %5.08,458.081,648.0080.52 %5.0
อบต. บึงพะไลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บึงอ้อ29,621.4930,587.42-3.26 %0.55,176.383,498.4332.42 %5.0
อบต. บุ่งขี้เหล็ก22,605.6512,974.4442.61 %5.05,448.721,474.1872.94 %5.0
อบต. โบสถ์32,998.9422,306.0032.40 %5.011,912.5810,082.6115.36 %5.0
อบต. ประทาย17,222.7013,356.0022.45 %5.07,179.602,405.5066.50 %5.0
อบต. ประสุข25,670.7218,667.8327.28 %5.010,145.961,992.6380.36 %5.0
อบต. ปากช่อง46,404.9524,411.8647.39 %5.011,733.5122,219.50-89.37 %0.5
อบต. โป่งแดง19,760.0614,331.0027.47 %5.04,368.842,847.5034.82 %5.0
อบต. โป่งตาลอง18,401.6921,408.87-16.34 %0.58,983.659,536.96-6.16 %0.5
อบต. พญาเย็นไม่ครบ33,110.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,203.81ประเมินไม่ได้0.0
อบต. พระพุทธ41,897.3317,017.0059.38 %5.04,775.022,816.0041.03 %5.0
อบต. พลกรัง21,413.4613,989.8134.67 %5.013,060.22627.4795.20 %5.0
อบต. พลสงคราม22,067.2013,719.0037.83 %5.06,385.623,943.9038.24 %5.0
อบต. พลับพลา46,698.2123,091.0050.55 %5.038,398.862,619.4893.18 %5.0
อบต. พะงาด18,728.4811,388.0039.19 %5.07,095.60729.2789.72 %5.0
อบต. พันชนะ46,609.9819,494.0058.18 %5.06,291.451,919.0069.50 %5.0
อบต. ภูหลวง1,840,450.0019,417.2398.94 %5.07,544.044,550.5339.68 %5.0
อบต. มะเกลือเก่า12,349.7114,833.00-20.11 %0.59,179.3413,443.30-46.45 %0.5
อบต. มะเกลือใหม่152,092.4821,661.7485.76 %5.0152,220.447,630.2394.99 %5.0
อบต. มะค่าไม่ครบ19,097.46ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,139.75ประเมินไม่ได้0.0
อบต. มะเริง38,292.5618,092.0052.75 %5.05,227.442,733.1447.72 %5.0
อบต. มาบตะโกเอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. มิตรภาพไม่ครบ21,526.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,397.29ประเมินไม่ได้0.0
อบต. เมืองเกษตร38,440.7412,580.0067.27 %5.032,310.841,283.3196.03 %5.0
อบต. เมืองคง41,538.4426,904.0035.23 %5.09,090.542,326.6374.41 %5.0
อบต. เมืองโดน15,836.119,237.4241.67 %5.08,147.461,197.0085.31 %5.0
อบต. เมืองนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เมืองปราสาท32,667.2320,276.0037.93 %5.06,048.112,656.0856.08 %5.0
อบต. เมืองพลับพลา22,549.0413,275.0041.13 %5.020,794.142,402.0888.45 %5.0
อบต. ระเริง14,952.418,638.8842.2 %5.07,826.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ละลมใหม่พัฒนา172,634.4818,789.0089.12 %5.05,379.511,936.2864.01 %5.0
อบต. ลาดบัวขาว65,540.8838,281.2841.59 %5.012,305.1611,431.097.10 %3.5
อบต. ลำคอหงษ์59,311.9222,454.6062.14 %5.05,858.913,835.8534.53 %5.0
อบต. ลำเพียก135,511.6719,190.0085.84 %5.010,096.442,632.8373.92 %5.0
อบต. ลำมูล30,626.299,861.5067.80 %5.04,417.951,033.0776.62 %5.0
อบต. วังน้ำเขียว18,078.8612,999.8028.09 %5.09,832.443,843.5860.91 %5.0
อบต. วังโพธิ์88,942.0910,548.0088.14 %5.07,959.30920.0088.44 %5.0
อบต. วังไม้แดง16,482.1514,456.5012.29 %5.09,275.6717.1099.82 %5.0
อบต. วังยายทอง25,625.7911,064.0056.82 %5.08,230.771,197.9485.45 %5.0
อบต. วังโรงใหญ่20,457.2316,401.6019.82 %5.06,772.161,398.2679.35 %5.0
อบต. ศรีละกอ33,286.0318,386.0044.76 %5.07,773.161,802.6276.81 %5.0
อบต. สระจรเข้10,382.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,980.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สระว่านพระยา65,769.6415,194.0076.90 %5.016,918.922,521.7285.10 %5.0
อบต. สัมฤทธิ์72,167.5426,278.2363.59 %5.015,042.753,093.7379.43 %5.0
อบต. สายออ75,139.9214,025.2181.33 %5.04,318.922,060.5052.29 %5.0
อบต. สารภี27,362.8418,961.0030.71 %5.09,565.322,598.0672.84 %5.0
อบต. สาหร่าย11,185.4411,280.00-0.85 %0.58,091.451,983.3875.49 %5.0
อบต. สำพะเนียง41,036.9325,136.0038.75 %5.012,041.76904.6392.49 %5.0
อบต. สำโรง42,111.7019,210.6854.38 %5.05,693.342,453.4056.91 %5.0
อบต. สีสุก19,746.2416,578.0016.04 %5.011,101.741,034.2590.68 %5.0
อบต. สุขเกษมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สุขไพบูลย์109,257.1116,019.0085.34 %5.011,329.443,770.7166.72 %5.0
อบต. สูงเนิน575,377.2527,008.8195.31 %5.08,337.307,296.0012.49 %5.0
อบต. เสมา27,296.3822,432.0017.82 %5.07,240.686,365.3912.09 %5.0
อบต. เสมาใหญ่47,607.0510,374.4178.21 %5.08,608.85763.0591.14 %5.0
อบต. เสิงสาง88,799.159,901.0088.85 %5.09,462.242,323.3075.45 %5.0
อบต. หนองกราด14,303.8117,159.00-19.96 %0.59,707.822,052.9778.85 %5.0
อบต. หนองจะบกไม่ครบ41,505.33ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,644.25ประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองแจ้งใหญ่27,176.1922,048.2218.87 %5.08,586.661,881.1178.09 %5.0
อบต. หนองตะไก้ไม่ครบ13,755.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,880.90ประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองไทร8,104.1836,818.00-354.31 %0.510,983.962,498.4177.25 %5.0
อบต. หนองน้ำแดง67,117.2160,570.059.75 %4.519,260.4220,579.63-6.85 %0.5
อบต. หนองบัว145,222.818,790.0093.95 %5.07,592.662,554.4766.36 %5.0
อบต. หนองบัวน้อย31,006.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,201.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองบัวละครไม่ครบ8,356.86ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,919.67ประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองบัวศาลา167,751.0053,914.8767.86 %5.0103,905.1151,594.0150.35 %5.0
อบต. หนองพลวง30,003.589,100.0069.67 %5.08,962.32333.2296.28 %5.0
อบต. หนองมะนาว34,502.4712,823.0062.83 %5.013,474.801,645.4087.79 %5.0
อบต. หนองไม้ไผ่28,598.8622,229.0022.27 %5.06,743.522,090.0069.01 %5.0
อบต. หนองยาง29,280.8516,300.5644.33 %5.05,655.181,398.4775.27 %5.0
อบต. หนองระเวียง75,425.2637,899.3149.75 %5.06,353.014,277.4632.67 %5.0
อบต. หนองสรวง16,725.6218,064.00-8.00 %0.54,795.685,045.90-5.22 %0.5
อบต. หนองสาหร่าย24,614.3946,384.09-88.44 %0.517,201.9410,129.3141.12 %5.0
อบต. หนองหญ้าขาว56,207.0123,473.0058.24 %5.09,068.1510,840.25-19.54 %0.5
อบต. หนองหลัก25,481.805,133.0079.86 %5.025,170.39768.4796.95 %5.0
อบต. หมื่นไวย52,191.4749,362.005.42 %2.521,255.4212,964.7539.00 %5.0
อบต. หลุ่งตะเคียน79,902.7116,404.0079.47 %5.013,271.572,906.9878.10 %5.0
อบต. หลุ่งประดู่37,946.5722,200.9741.49 %5.08,474.411,403.5183.44 %5.0
อบต. หลุมข้าว31,811.5921,195.8933.37 %5.07,613.523,485.5054.22 %5.0
อบต. ห้วยแคน61,563.1914,067.5677.15 %5.06,422.241,699.0173.54 %5.0
อบต. ห้วยแถลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ห้วยบง37,984.6724,130.2136.47 %5.011,818.029,261.4021.63 %5.0
อบต. ห้วยยาง131,291.0914,745.0088.77 %5.09,623.461,371.6585.75 %5.0
อบต. หันห้วยทราย24,291.0912,184.8049.84 %5.09,526.141,314.1486.20 %5.0
อบต. หินโคน54,483.1714,032.4074.24 %5.06,287.112,642.5657.97 %5.0
อบต. หินดาด58,685.1129,495.5949.74 %5.010,552.525,035.0052.29 %5.0
อบต. อุดมทรัพย์3,277,141.5048,627.4498.52 %5.011,707.563,964.8366.13 %5.0
อบต.กระเบื้องนอก25,411.2118,214.0028.32 %5.011,108.043,020.6072.81 %5.0
อบต.ทัพรั้งไม่ครบ30,345.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ360.85ประเมินไม่ได้0.0
อบต.โนนประดู่ไม่ครบ30,310.29ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,293.86ประเมินไม่ได้0.0
อบต.โนนอุดม40,656.7112,768.0068.60 %5.010,404.002,955.9471.59 %5.0
อบต.บ้านใหม่54,960.1818,051.0267.16 %5.05,856.83822.0885.96 %5.0
อบต.บ้านใหม่ (ครบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.บิง23,316.599,310.0460.07 %5.05,356.542,324.2456.61 %5.0
อบต.บึงปรือ241,474.6415,280.0093.67 %5.09,484.311,873.1080.25 %5.0
อบต.พะเนา23,719.7317,256.9927.25 %5.03,115.804,124.28-32.37 %0.5
อบต.พังเทียม28,934.5519,110.9833.95 %5.07,395.923,255.1655.99 %5.0
อบต.โพนทอง21,405.5913,064.0038.97 %5.017,835.421,074.3093.98 %5.0
อบต.มะค่า30,866.5219,392.3037.17 %5.07,290.483,962.9445.64 %5.0
อบต.มาบกราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.เมืองพะไล7,907.3012,127.00-53.36 %0.510,612.141,000.2790.57 %5.0
อบต.ละหานปลาค้าว80,475.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,980.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.วังกระทะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.สามเมือง33,627.4623,171.0031.10 %5.015,197.821,679.3988.95 %5.0
อบต.สำนักตะคร้อ23,383.349,220.0060.57 %5.09,118.951,494.1583.61 %5.0
อบต.สำโรง อ.ปักธงชัย11,696.4210,844.007.29 %3.55,441.453,003.6644.80 %5.0
อบต.สีคิ้ว11,945.5717,086.00-43.03 %0.55,707.441,651.7871.06 %5.0
อบต.สีดา54,133.0017,967.0066.81 %5.011,241.06906.0991.94 %5.0
อบต.สี่มุม28,073.5911,740.8558.18 %5.04,061.165,212.28-28.34 %0.5
อบต.หนองขาม30,756.8915,963.0048.10 %5.07,506.791,316.8482.46 %5.0
อบต.หนองตะไก้49,137.2221,054.0057.15 %5.07,378.765,939.0619.51 %5.0
อบต.หนองตาดใหญ่13,372.4017,456.00-30.54 %0.59,787.922,306.7976.43 %5.0
อบต.หนองแวง31,730.2818,596.3241.39 %5.010,300.202,069.0179.91 %5.0
อบต.หนองหว้า11,929.1218,885.00-58.31 %0.511,180.46933.4891.65 %5.0
อบต.หนองหอย27,074.2021,864.0019.24 %5.07,202.432,132.4070.39 %5.0