สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลกมลาไสย48,774.8317,892.9263.32 %5.09,632.228,761.479.04 %4.5
เทศบาลตำบลกลางหมื่น20,196.3615,547.0023.02 %5.05,044.683,844.3423.79 %5.0
เทศบาลตำบลกุงเก่า21,755.4413,899.0036.11 %5.011,429.882,942.4274.26 %5.0
เทศบาลตำบลกุดจิกไม่ครบ9,881.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,747.94ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลกุดสิมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลกุดหว้า536,991.7551,402.3990.43 %5.09,052.264,379.7951.62 %5.0
เทศบาลตำบลขมิ้น38,801.7928,897.0025.53 %5.06,337.263,555.6543.89 %5.0
เทศบาลตำบลเขาพระนอน108,711.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,744.625,293.86-11.6 %0.5
เทศบาลตำบลคำก้าวไม่ครบ90,168.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,144.44ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลคำบง39,242.2128,675.5326.9 %5.012,664.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลคำม่วง1,204,909.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,315.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้วไม่ครบ18,310.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ953.31ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลคำใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโคกศรี101,759.3528,284.0072.21 %5.0108,009.985,598.0194.82 %5.0
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา133,501.4822,203.4783.37 %5.08,849.398,117.148.27 %4.0
เทศบาลตำบลจุมจัง45,370.8822,003.0051.50 %5.010,492.324,293.7259.08 %5.0
เทศบาลตำบลเชียงเครือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลแซงบาดาล8,280.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,756.133,769.6865.0 %5.0
เทศบาลตำบลดงมูล23,196.6442,626.16-83.8 %0.511,356.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลดงลิง117,173.2323,966.0079.55 %5.08,912.829,821.15-10.19 %0.5
เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์28,471.4710,086.0064.58 %5.010,028.042,162.1278.44 %5.0
เทศบาลตำบลดอนจาน32,833.9732,377.001.39 %0.57,599.004,737.4737.66 %5.0
เทศบาลตำบลท่าคันโทไม่ครบ992.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ17,508.54ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลท่าลาดดงยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,085.56ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลธัญญาไม่ครบ41,203.04ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนาขาม57,967.5933,930.5041.47 %5.014,816.4023,910.53-61.38 %0.5
เทศบาลตำบลนาคู38,053.0121,469.5243.58 %5.010,572.365,105.3751.71 %5.0
เทศบาลตำบลนาจารย์67,972.7120,159.0070.34 %5.08,596.448,786.60-2.21 %0.5
เทศบาลตำบลนาตาลไม่ครบ134,885.69ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,736.72ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนาทัน110,195.7422,521.6079.56 %5.045,399.5323,024.4049.28 %5.0
เทศบาลตำบลนามน87,558.0131,771.7063.71 %5.012,994.805,360.0058.75 %5.0
เทศบาลตำบลนามะเขือ51,128.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,290.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนิคมไม่ครบ20,067.65ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,457.36ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง124,576.8030,146.0075.80 %5.0107,871.083,651.8196.61 %5.0
เทศบาลตำบลโนนบุรี43,252.65869.9097.99 %5.09,186.7510,057.45-9.48 %0.5
เทศบาลตำบลโนนศิลา9,590.7416,499.00-72.03 %0.58,494.805,289.0837.74 %5.0
เทศบาลตำบลโนนสูง141,750.0322,780.0083.93 %5.08,235.215,058.9838.57 %5.0
เทศบาลตำบลบัวบาน79,825.84181,861.98-127.82 %0.59,307.4717,170.19-84.48 %0.5
เทศบาลตำบลบึงวิชัยไม่ครบ127,900.55ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,817.19ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลผาเสวยไม่ครบ94,922.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลไผ่ไม่ครบ17,641.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,723.58ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโพน71,557.3635,404.3350.52 %5.011,629.804,428.2661.92 %5.0
เทศบาลตำบลโพนทอง36,060.6617,628.0051.12 %5.06,927.427,713.10-11.34 %0.5
เทศบาลตำบลภูดิน31,896.4230,281.005.06 %2.57,729.894,692.2939.30 %5.0
เทศบาลตำบลภูปอ33,935.0614,431.9757.47 %5.05,614.575,918.16-5.41 %0.5
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง27,863.8213,438.0051.77 %5.09,164.583,078.6566.41 %5.0
เทศบาลตำบลภูสิงห์19,414.7515,720.0019.03 %5.05,429.463,029.9744.19 %5.0
เทศบาลตำบลม่วงนา32,550.7514,474.0055.53 %5.07,409.772,702.8563.52 %5.0
เทศบาลตำบลมหาไชยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลยางตลาด80,333.2738,304.3952.32 %5.09,026.522,470.8872.63 %5.0
เทศบาลตำบลร่องคำ62,525.7244,244.2629.24 %5.012,404.406,240.1249.69 %5.0
เทศบาลตำบลลำคลอง10,895.962,101.5480.71 %5.03,698.954,412.99-19.30 %0.5
เทศบาลตำบลลำพาน89,247.1887,152.722.35 %1.08,195.049,808.96-19.69 %0.5
เทศบาลตำบลลำห้วยหลัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสงเปลือยไม่ครบ32,672.29ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,668.81ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง28,045.9215,785.0043.72 %5.011,624.043,202.0572.45 %5.0
เทศบาลตำบลสมเด็จ41,631.5854,316.63-30.47 %0.59,962.7614,987.58-50.44 %0.5
เทศบาลตำบลสระพังทอง129,264.9817,616.0086.37 %5.09,656.402,159.0877.64 %5.0
เทศบาลตำบลหนองกุงศรี93,327.6833,950.0163.62 %5.017,297.1216,978.701.84 %0.5
เทศบาลตำบลหนองบัว25,408.5112,641.0050.25 %5.011,412.965,136.6554.99 %5.0
เทศบาลตำบลหนองแปน98,816.2038,896.5760.64 %5.06,314.761,037.5983.57 %5.0
เทศบาลตำบลหนองสรวง44,229.9216,166.0063.45 %5.08,156.102,470.0069.72 %5.0
เทศบาลตำบลหนองสอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองหิน44,148.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.045,959.289,682.1778.9 %5.0
เทศบาลตำบลหนองใหญ่47,821.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.031,797.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองอีบุตร23,894.633,929.0083.56 %5.07,146.873,151.0455.91 %5.0
เทศบาลตำบลหลักเมือง25,009.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,808.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหลุบ53,705.1138,590.0028.14 %5.010,156.388,801.9913.34 %5.0
เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง32,286.5733,143.53-2.65 %0.515,294.90257,925.00-1,586.35 %0.5
เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์150,154.0872,158.0451.94 %5.063,566.0412,708.8880.01 %5.0
เทศบาลตำบลห้วยเม็ก28,259.8734,845.78-23.30 %0.59,106.867,209.1620.84 %5.0
เทศบาลตำบลหัวนาคำ30,316.6316,805.1044.57 %5.011,875.0515,303.65-28.87 %0.5
เทศบาลตำบลเหนือไม่ครบ14,943.48ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,698.04ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ไม่ครบ36,832.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,403.66ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลอิตื้อไม่ครบ16,544.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,351.01ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลอุ่มเม่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์1,108,965.90282,783.0074.50 %5.050,483.529,061.0082.05 %5.0
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ไม่ครบ54,679.14ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ19,712.42ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลคำสร้างเที่ยง36,193.4947,756.05-31.95 %0.516,035.604,436.4072.33 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด61,780.2727,741.0355.10 %5.08,001.301,654.5479.32 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า35,828.5431,521.0012.02 %5.06,948.825,384.1322.52 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ไม่ครบ16,449.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,229.16ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน23,517.979,386.3260.09 %5.08,933.822,645.5170.39 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง26,489.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,196.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม22,452.7729,587.00-31.77 %0.59,394.323,271.7965.17 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์25,212.3322,345.3311.37 %5.08,198.664,081.5550.22 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว220,515.6919,144.0091.32 %5.07,443.733,627.0551.27 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น34,781.9428,150.7019.07 %5.06,865.682,510.5263.43 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว36,742.2222,717.8438.17 %5.09,245.343,900.6657.81 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย55,508.8815,060.9872.87 %5.06,381.00757.2288.13 %5.0
อบจ. กาฬสินธุ์111,745.28110,417.001.19 %0.537,028.2637,932.48-2.44 %0.5
อบต. กมลาไสย23,860.5122,226.866.85 %3.05,819.763,680.3636.76 %5.0
อบต. กุดค้าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กุดโดน15,378.1014,334.006.79 %3.07,114.202,210.1968.93 %5.0
อบต. คลองขาม27,858.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,364.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. คำใหญ่26,326.4023,229.0011.77 %5.05,969.402,913.8251.19 %5.0
อบต. คุ้มเก่า64,229.4420,463.0068.14 %5.09,328.982,205.0576.36 %5.0
อบต. โคกเครือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โคกสมบูรณ์19,857.816,013.7469.72 %5.03,735.184,085.00-9.37 %0.5
อบต. ไค้นุ่น20,185.2211,964.0040.73 %5.010,168.551,605.9784.21 %5.0
อบต. ดอนสมบูรณ์50,276.9320,189.0059.84 %5.06,880.325,572.1219.01 %5.0
อบต. ทรายทอง29,287.8020,215.0030.98 %5.05,464.531,026.4781.22 %5.0
อบต. ทุ่งคลอง31,952.9812,285.0061.55 %5.08,914.562,192.9175.40 %5.0
อบต. ธัญญา31,944.434,614.1185.56 %5.08,829.30732.8991.70 %5.0
อบต. นาโก19,704.0916,253.0017.5 %5.09,976.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาคู38,439.5010,645.0072.31 %5.010,068.562,390.1976.26 %5.0
อบต. นาไคร้46,469.6325,063.0046.07 %5.07,224.693,352.8653.59 %5.0
อบต. นาเชือก24,893.3736,135.00-45.16 %0.513,925.946,320.2554.62 %5.0
อบต. นาดี23,218.0214,569.2637.25 %5.07,039.922,004.5071.53 %5.0
อบต. นามน18,035.0710,995.0039.04 %5.07,244.221,791.4175.27 %5.0
อบต. นิคมห้วยผึ้งไม่ครบ8,488.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,356.61ประเมินไม่ได้0.0
อบต. โนนสะอาด38,270.6214,677.1861.65 %5.06,617.521,471.8777.76 %5.0
อบต. โนนแหลมทอง48,394.9914,682.0069.66 %5.010,910.282,997.1472.53 %5.0
อบต. บัวขาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บึงนาเรียง21,584.8620,798.733.64 %1.57,392.541,385.1081.26 %5.0
อบต. พิมูล12,617.0417,392.00-37.85 %0.55,453.101,895.6865.24 %5.0
อบต. โพน34,079.2820,613.9839.51 %5.08,608.952,357.9972.61 %5.0
อบต. โพนงาม33,319.2917,144.2048.55 %5.04,150.624,553.33-9.70 %0.5
อบต. ยอดแกง74,843.0415,954.0078.68 %5.057,785.827,344.0887.29 %5.0
อบต. ยางตลาดไม่ครบ44,403.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,427.79ประเมินไม่ได้0.0
อบต. เว่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ศรีสมเด็จ8,979.8614,555.35-62.09 %0.56,879.843,554.7248.33 %5.0
อบต. สมเด็จไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สมสะอาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สามขาไม่ครบ117,204.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,932.90ประเมินไม่ได้0.0
อบต. สามัคคี13,263.1320,354.69-53.47 %0.56,587.521,156.7282.44 %5.0
อบต. เสาเล้า25,295.2223,400.007.49 %3.510,202.071,257.8087.67 %5.0
อบต. หนองกุง25,308.4315,777.0037.66 %5.010,895.645,415.8250.29 %5.0
อบต. หนองช้างไม่ครบ17,826.57ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,475.77ประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองตอกแป้น12,579.6018,345.00-45.83 %0.54,287.36948.2077.88 %5.0
อบต. หนองผือ39,303.6625,466.8535.20 %5.08,847.303,630.7858.96 %5.0
อบต. หนองแวง246,958.0526,658.3489.21 %5.017,935.983,662.1779.58 %5.0
อบต. หนองห้าง473,781.8816,516.5296.51 %5.09,712.742,161.1777.75 %5.0
อบต. หนองหิน18,408.4915,145.9117.72 %5.08,065.402,194.5072.79 %5.0
อบต. หนองอิเฒ่า173,260.4518,766.0089.17 %5.06,138.202,127.2165.34 %5.0
อบต. หลักเหลี่ยม18,006.4417,589.002.32 %1.04,301.223,011.4129.99 %5.0
อบต. หัวหินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เหล่าไฮงาม109,800.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,774.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.แจนแลน32,055.7822,004.1531.36 %5.08,179.342,056.9674.85 %5.0
อบต.ดงพยุง30,806.2410,271.0066.66 %5.06,357.483,541.9044.29 %5.0
อบต.นาจำปาไม่ครบ78,309.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ715.08ประเมินไม่ได้0.0
อบต.โนนนาจาน15,075.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,180.002,663.7571.0 %5.0
อบต.โนนศิลาเลิง22,979.6711,265.5050.98 %5.05,854.323,362.2742.57 %5.0
อบต.บ่อแก้ว70,906.9728,937.6559.19 %5.010,358.583,342.1067.74 %5.0
อบต.ลำชีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.สะอาดไชยศรี17,761.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,463.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.สายนาวัง95,170.0613,948.0085.34 %5.084,531.441,887.5097.77 %5.0
อบต.สำราญ59,934.7130,778.4348.65 %5.014,281.747,176.4049.75 %5.0
อบต.สำราญใต้80,929.9434,679.8957.15 %5.012,208.196,667.2645.39 %5.0
อบต.เหล่ากลาง26,449.8715,330.0042.0 %5.05,533.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0