สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลคลองจิก64,942.9143,103.5333.63 %5.010,053.2027,989.34-178.41 %0.5
เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด80,806.7785,388.97-5.67 %0.56,877.1015,513.17-125.58 %0.5
เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย192,208.4478,200.8359.31 %5.010,098.90530,256.19-5,150.63 %0.5
เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ86,264.1016,884.6680.43 %5.06,985.025,396.8922.74 %5.0
เทศบาลตำบลท่าเรือ69,834.87270,537.00-287.40 %0.56,598.2019,728.53-199.00 %0.5
เทศบาลตำบลท่าหลวง31,165.1550,883.69-63.27 %0.58,081.0219,049.85-135.74 %0.5
เทศบาลตำบลนครหลวง480,008.2881,425.8683.04 %5.010,572.7219,012.79-79.83 %0.5
เทศบาลตำบลบางกระสั้น122,470.0086,825.4629.10 %5.010,031.70152,284.20-1,418.03 %0.5
เทศบาลตำบลบางซ้าย71,260.9444,055.0038.18 %5.011,812.9815,458.34-30.86 %0.5
เทศบาลตำบลบางไทร41,355.8619,398.0053.09 %5.09,508.2910,038.12-5.57 %0.5
เทศบาลตำบลบางนมโค74,098.8046,674.5137.01 %5.06,731.589,499.05-41.11 %0.5
เทศบาลตำบลบางบาล53,982.67106,308.00-96.93 %0.59,599.1013,964.64-45.48 %0.5
เทศบาลตำบลบางปะหัน35,502.6039,758.00-11.99 %0.54,669.3213,742.58-194.32 %0.5
เทศบาลตำบลบางปะอิน20,957.5644,121.66-110.53 %0.59,742.8415,061.00-54.59 %0.5
เทศบาลตำบลบ้านแพรก33,932.7832,679.003.69 %1.55,844.126,796.28-16.29 %0.5
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง254,940.7072,599.5271.52 %5.0215,992.9719,545.1890.95 %5.0
เทศบาลตำบลปราสาททอง173,146.86676,430.25-290.67 %0.513,499.6324,834.09-83.96 %0.5
เทศบาลตำบลพระอินทราชา405,123.3865,959.4783.72 %5.010,825.5035,071.61-223.97 %0.5
เทศบาลตำบลภาชี222,520.1938,502.4582.70 %5.07,804.0850,097.35-541.94 %0.5
เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์45,372.5334,492.0023.98 %5.09,455.587,921.0916.23 %5.0
เทศบาลตำบลมหาราช24,165.8229,220.97-20.92 %0.57,843.686,170.9521.33 %5.0
เทศบาลตำบลราชคราม96,416.7254,884.1643.08 %5.010,767.4811,410.12-5.97 %0.5
เทศบาลตำบลโรงช้าง73,895.8338,773.8147.53 %5.09,361.3812,076.10-29.00 %0.5
เทศบาลตำบลลาดชะโด47,424.7043,321.448.65 %4.08,696.2218,680.04-114.81 %0.5
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง58,474.7368,990.76-17.98 %0.58,603.765.7099.93 %5.0
เทศบาลตำบลสามกอ56,516.1726,434.6053.23 %5.012,687.42120,443.53-849.31 %0.5
เทศบาลตำบลสามเมือง62,787.7477,785.00-23.89 %0.512,263.5118,716.04-52.62 %0.5
เทศบาลตำบลหัวเวียง22,599.7149,160.41-117.53 %0.55,361.267,204.28-34.38 %0.5
เทศบาลตำบลอรัญญิก163,929.2388,683.0245.90 %5.0139,094.08165,162.03-18.74 %0.5
เทศบาลตำบลอุทัย70,965.6571,920.53-1.35 %0.57,178.4611,138.21-55.16 %0.5
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา1,324,510.30927,362.2529.98 %5.025,609.2580,130.77-212.90 %0.5
เทศบาลเมืองบ้านกรด93,882.1455,515.7640.87 %5.017,856.8516,265.188.91 %4.0
เทศบาลเมืองผักไห่163,562.3860,937.6162.74 %5.068,582.7018,909.2572.43 %5.0
เทศบาลเมืองลำตาเสา200,202.28135,834.0032.15 %5.018,205.1250,029.22-174.81 %0.5
เทศบาลเมืองเสนา52,031.9460,360.96-16.01 %0.513,743.6054,608.04-297.33 %0.5
เทศบาลเมืองอโยธยา153,218.75139,517.288.94 %4.015,107.2854,342.23-259.71 %0.5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา283,008.41214,880.0024.07 %5.046,649.8321,859.0553.14 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว25,937.9134,703.01-33.79 %0.54,977.964,676.076.06 %3.0
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า35,770.73147,785.00-313.15 %0.55,685.487,366.88-29.57 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย8,935.5412,245.00-37.04 %0.56,968.641,000.3585.64 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลานไม่ครบ23,420.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,168.18ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง43,127.3227,411.7136.44 %5.05,062.141,309.1074.14 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย39,861.8514,745.0063.01 %5.05,299.862,510.8652.62 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ39,866.7725,560.0035.89 %5.04,575.603,782.4617.33 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน16,585.4117,569.00-5.93 %0.53,945.24963.7475.57 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง16,259.7778,850.00-384.94 %0.53,592.983,830.35-6.61 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม24,987.1221,177.0015.25 %5.06,464.521,486.5077.01 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน64,179.7839,891.6937.84 %5.05,385.394,940.608.26 %4.0
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม25,614.0624,318.145.06 %2.54,802.343,349.2130.26 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทเลา17,246.3719,395.00-12.46 %0.53,747.374,401.12-17.45 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม20,577.5720,491.300.42 %0.54,438.062,623.1940.89 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม33,040.8028,312.0014.31 %5.05,703.785,795.40-1.61 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร161,463.1365,963.4959.15 %5.014,285.4334,893.89-144.26 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา16,915.4512,270.0027.46 %5.05,816.28836.0085.63 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม30,623.9527,223.0011.11 %5.04,084.745,218.81-27.76 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน224,144.38168,748.7524.71 %5.07,326.1820,880.97-185.02 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก17,390.8334,158.17-96.41 %0.57,407.362,073.7172.00 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม8,220.737,822.004.85 %2.03,182.222,367.3825.61 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง21,366.1119,447.008.98 %4.03,670.143,367.708.24 %4.0
อบต. กบเจา19,319.2925,786.12-33.47 %0.52,819.281,405.1950.16 %5.0
อบต. กระแชง62,438.1116,071.0074.26 %5.05,375.102,830.4847.34 %5.0
อบต. กุฎี33,603.8320,929.0037.72 %5.04,179.902,906.8930.46 %5.0
อบต. เกาะเกิด34,735.6216,334.0052.98 %5.04,576.903,131.4531.58 %5.0
อบต. เกาะเรียน121,104.61315,966.00-160.90 %0.575,134.4621,531.2471.34 %5.0
อบต. ข้าวงาม32,713.6416,533.0049.46 %5.04,416.665,020.85-13.68 %0.5
อบต. คลองตะเคียน40,496.5852,957.88-30.77 %0.53,118.922,693.9013.63 %5.0
อบต. คลองพระยาบันลือ15,924.5318,324.00-15.07 %0.58,042.66922.1388.53 %5.0
อบต. คลองสระบัว14,797.1310,977.0025.82 %5.01,987.26838.6957.80 %5.0
อบต. คลองสะแก24,486.6320,171.0017.62 %5.03,770.524,049.25-7.39 %0.5
อบต. คานหาม91,643.9092,593.48-1.04 %0.59,703.6842,392.79-336.87 %0.5
อบต. คู้สลอด31,178.8221,765.0030.19 %5.07,362.302,197.1870.16 %5.0
อบต. โคกช้าง14,126.8119,650.00-39.10 %0.54,754.921,212.4174.50 %5.0
อบต. โคกม่วง38,213.7113,867.0063.71 %5.05,661.662,761.8751.22 %5.0
อบต. จำปา86,154.1851,569.0040.14 %5.06,690.663,481.3847.97 %5.0
อบต. ชะแมบ46,963.4832,239.8431.35 %5.04,863.90993.2079.58 %5.0
อบต. ชายนา35,269.8316,326.0053.71 %5.04,558.744,455.942.26 %1.0
อบต. ดอนทอง15,699.4918,407.00-17.25 %0.54,010.102,536.8136.74 %5.0
อบต. ตลิ่งชัน13,738.0613,466.001.98 %0.56,183.99843.9786.35 %5.0
อบต. ตานิม23,126.4235,516.00-53.57 %0.54,074.365,701.24-39.93 %0.5
อบต. ทับน้ำ35,199.0420,557.5041.60 %5.04,585.507,135.72-55.61 %0.5
อบต. ท่าเจ้าสนุก35,977.6923,380.0035.02 %5.032,596.066,612.2479.71 %5.0
อบต. ท่าดินแดง43,301.4118,033.0058.35 %5.04,517.193,454.0823.53 %5.0
อบต. ท่าตอ21,278.0118,649.0012.36 %5.05,158.324,536.3512.06 %5.0
อบต. ท่าหลวง53,707.8326,916.7749.88 %5.018,377.702,837.9884.56 %5.0
อบต. เทพมงคล23,989.7616,680.0030.47 %5.04,706.883,005.3436.15 %5.0
อบต. ธนู66,346.8655,488.0016.37 %5.09,703.8025,385.44-161.60 %0.5
อบต. นาคู21,803.1416,080.0026.25 %5.010,373.523,940.5862.01 %5.0
อบต. น้ำเต้า12,221.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,117.147,370.10-79.0 %0.5
อบต. บ่อตาโล่23,454.03224,888.95-858.85 %0.54,968.0418,411.41-270.60 %0.5
อบต. บ่อโพง253,649.1730,536.2387.96 %5.016,205.703,945.5675.65 %5.0
อบต. บางนา23,289.1826,030.00-11.77 %0.512,525.364,299.4565.67 %5.0
อบต. บางประแดง23,229.5414,474.0137.69 %5.09,847.463,199.8867.51 %5.0
อบต. บางยี่โท25,535.7012,141.0052.45 %5.05,523.652,628.2152.42 %5.0
อบต. บ้านกลึง14,952.628,844.0040.85 %5.04,585.081,635.5864.33 %5.0
อบต. บ้านเกาะ17,902.3944,838.24-150.46 %0.53,209.199,030.40-181.39 %0.5
อบต. บ้านขล้อ34,925.6022,643.4135.17 %5.04,338.783,240.8825.30 %5.0
อบต. บ้านคลัง26,357.6011,771.0055.34 %5.02,996.551,486.5150.39 %5.0
อบต. บ้านแค22,827.0320,837.008.72 %4.03,560.223,473.202.44 %1.0
อบต. บ้านชุ้ง31,615.4633,332.58-5.43 %0.55,389.443,404.5936.83 %5.0
อบต. บ้านนา23,686.6518,457.0022.08 %5.06,949.744,782.1031.19 %5.0
อบต. บ้านป้อม33,777.3431,777.085.92 %2.55,846.8843,240.73-639.55 %0.5
อบต. บ้านพลับ32,624.6923,318.0028.53 %5.03,954.242,680.5532.21 %5.0
อบต. บ้านแพน79,506.8132,804.5258.74 %5.014,248.441,687.6388.16 %5.0
อบต. บ้านโพ59,961.1227,808.0053.62 %5.010,630.389,528.4010.37 %5.0
อบต. บ้านโพธิ์23,576.2442,498.17-80.26 %0.53,690.915,285.10-43.19 %0.5
อบต. บ้านม้า13,165.0413,465.00-2.28 %0.55,199.541,843.0064.55 %5.0
อบต. บ้านลี่18,816.719,078.0051.76 %5.03,031.70965.5168.15 %5.0
อบต. บ้านหลวง18,579.2919,835.00-6.76 %0.53,427.231,182.1265.51 %5.0
อบต. บ้านหว้า36,872.8028,761.9222.00 %5.05,563.626,424.67-15.48 %0.5
อบต. บ้านหีบ17,130.2115,214.0011.19 %5.04,019.1080,008.44-1,890.71 %0.5
อบต. บ้านใหม่32,145.8649,432.80-53.78 %0.54,475.644,250.955.02 %2.5
อบต. ปลายกลัด13,527.3018,375.29-35.84 %0.55,705.263,301.7342.13 %5.0
อบต. ปากจั่น17,586.0922,300.00-26.80 %0.54,142.584,952.84-19.56 %0.5
อบต. ปากท่า12,921.4216,741.00-29.56 %0.56,605.003,514.2746.79 %5.0
อบต. ไผ่พระ23,565.7315,739.0033.21 %5.05,218.321,596.0069.42 %5.0
อบต. พยอม57,268.8672,282.93-26.22 %0.510,291.9640,984.04-298.21 %0.5
อบต. พระแก้ว24,341.4312,100.0050.29 %5.04,300.741,381.7267.87 %5.0
อบต. พระขาว20,605.6714,900.5427.69 %5.07,890.074,832.7538.75 %5.0
อบต. พระยาบันลือ31,606.688,743.8772.34 %5.06,834.842,139.8168.69 %5.0
อบต. โพแตง17,213.219,725.4143.50 %5.04,573.871,752.7961.68 %5.0
อบต. โพธิ์สามต้น20,413.0042,515.30-108.28 %0.54,772.465,371.12-12.54 %0.5
อบต. โพธิ์เอน14,127.8614,012.000.82 %0.56,960.603,064.2055.98 %5.0
อบต. โพสาวหาญ18,310.7716,350.0010.71 %5.03,525.242,713.4123.03 %5.0
อบต. ภูเขาทอง27,929.0292,217.71-230.19 %0.52,617.142,151.0017.81 %5.0
อบต. มารวิชัย41,465.5110,000.0075.88 %5.03,933.003,228.7017.91 %5.0
อบต. รางจรเข้94,225.9549,265.0847.72 %5.07,018.505,550.9320.91 %5.0
อบต. ลาดงา421,526.3418,950.7795.50 %5.04,134.702,742.7433.67 %5.0
อบต. ลาดชิด32,376.1022,621.0030.13 %5.03,506.232,403.1631.46 %5.0
อบต. ลาดบัวหลวง35,951.7626,232.0027.04 %5.06,597.122,602.4260.55 %5.0
อบต. ลุมพลี46,702.4035,274.0024.47 %5.03,742.794,486.76-19.88 %0.5
อบต. วังจุฬา34,391.1826,205.0023.80 %5.04,077.906,393.94-56.79 %0.5
อบต. วังแดง24,512.5820,610.6015.92 %5.07,361.164,387.7840.39 %5.0
อบต. วังน้อย19,995.1631,527.00-57.67 %0.55,926.446,893.23-16.31 %0.5
อบต. วัดยม18,665.6221,209.00-13.63 %0.54,188.362,840.0032.19 %5.0
อบต. ศาลาลอย23,215.9419,966.0014.00 %5.012,104.709,867.1118.49 %5.0
อบต. สนับทึบ28,657.5924,379.4014.93 %5.05,122.4415,493.01-202.45 %0.5
อบต. สนามชัย18,416.6815,504.0015.82 %5.05,732.884,698.2718.05 %5.0
อบต. สวนพริก194,795.4421,917.0088.75 %5.04,407.36725.8283.53 %5.0
อบต. สามตุ่ม16,397.027,486.0054.35 %5.04,912.471,708.9265.21 %5.0
อบต. สามบัณฑิต16,207.2329,759.00-83.62 %0.511,857.1860,442.20-409.75 %0.5
อบต. สำพะเนียง5,227.0016,088.00-207.79 %0.55,290.206,742.86-27.46 %0.5
อบต. สำเภาล่ม32,013.6320,030.0037.43 %5.03,742.141,845.8850.67 %5.0
อบต. สิงหนาท13,111.8614,460.00-10.28 %0.57,510.862,913.0961.21 %5.0
อบต. เสนา14,195.2220,373.00-43.52 %0.53,916.681,359.2565.30 %5.0
อบต. เสาธง14,572.9512,740.0012.58 %5.04,104.143,971.273.24 %1.5
อบต. หนองน้ำใส36,094.0323,873.0033.86 %5.04,938.482,051.7258.45 %5.0
อบต. หนองปลิง13,846.5115,593.00-12.61 %0.55,551.262,626.4152.69 %5.0
อบต. หนองไม้ซุง22,748.0912,450.0045.27 %5.03,922.201,825.8253.45 %5.0
อบต. หน้าโคก27,277.3418,423.0032.46 %5.03,563.974,376.65-22.80 %0.5
อบต. หลักชัย27,242.1623,776.0012.72 %5.06,748.564,716.5530.11 %5.0
อบต. หันตรา36,331.0126,450.0027.20 %5.03,981.126,515.00-63.65 %0.5
อบต. หันตะเภา32,498.62115,073.18-254.09 %0.54,049.301,987.3250.92 %5.0
อบต.บ้านขวาง29,110.3672,765.00-149.96 %0.53,185.404,776.63-49.95 %0.5
อบต.บ้านช้าง29,485.68133,505.09-352.78 %0.54,128.486,233.61-50.99 %0.5
อบต.บ้านใหม่33,527.1028,081.6216.24 %5.03,333.909,104.35-173.08 %0.5
อบต.แม่ลา44,810.6439,539.2811.76 %5.05,306.789,292.20-75.10 %0.5
อบต.ไม้ตรา19,881.9755,063.01-176.95 %0.54,346.582,507.6842.31 %5.0
อบต.อุทัย64,118.9663,523.060.93 %0.57,981.5917,495.52-119.20 %0.5