สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลกะทูน27,421.5832,379.00-18.08 %0.58,024.223,357.1358.16 %5.0
เทศบาลตำบลกะปาง20,928.5739,977.44-91.02 %0.59,166.264,604.3849.77 %5.0
เทศบาลตำบลการะเกด30,000.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,694.913,384.5656.0 %5.0
เทศบาลตำบลเกาะทวด8,534.4513,626.00-59.66 %0.55,443.923,263.3140.06 %5.0
เทศบาลตำบลเกาะเพชร39,032.8632,154.7717.62 %5.08,872.226,784.7823.53 %5.0
เทศบาลตำบลขนอม106,013.8622,921.5578.38 %5.020,796.426,566.6668.42 %5.0
เทศบาลตำบลขุนทะเล35,434.9432,007.609.67 %4.56,121.38708.0588.43 %5.0
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง12,692.1226,637.80-109.88 %0.55,357.404,094.1523.58 %5.0
เทศบาลตำบลเขาพระ112,390.7016,231.0085.56 %5.09,513.354,560.4552.06 %5.0
เทศบาลตำบลควนกลาง19,311.687,569.0060.81 %5.04,567.385,713.98-25.10 %0.5
เทศบาลตำบลจันดีไม่ครบ85,046.91ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ16,540.37ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลฉวางไม่ครบ14,450.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ392.65ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลชะมายไม่ครบ40,353.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ28,912.87ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลชะเมา28,187.7615,369.5045.47 %5.05,275.831,600.7569.66 %5.0
เทศบาลตำบลชะอวดไม่ครบ49,846.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,879.01ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่372,952.5037,032.4790.07 %5.07,135.143,282.2254.00 %5.0
เทศบาลตำบลดอนตรอไม่ครบ30,820.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,346.79ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่78,417.4324,967.0568.16 %5.012,998.102,400.1281.53 %5.0
เทศบาลตำบลท้องเนียน41,463.8031,714.7823.51 %5.010,590.001,631.3684.60 %5.0
เทศบาลตำบลทอนหงส์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลทางพูนไม่ครบ11,038.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,067.82ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลท่างิ้ว37,054.2632,292.0012.85 %5.06,399.5412,138.27-89.67 %0.5
เทศบาลตำบลท่าประจะ57,727.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.019,514.883,213.7583.5 %5.0
เทศบาลตำบลท่าแพ96,656.1854,624.2543.49 %5.050,385.666,157.6887.78 %5.0
เทศบาลตำบลท่ายาง47,091.6643,910.606.76 %3.06,661.7414,815.80-122.40 %0.5
เทศบาลตำบลท่าศาลา75,275.2253,832.0028.5 %5.010,630.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลที่วัง57,398.4351,044.8411.07 %5.012,357.4521,450.99-73.59 %0.5
เทศบาลตำบลทุ่งสังไม่ครบ29,892.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,381.93ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลทุ่งใสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนาบอน26,452.0044,403.74-67.87 %0.56,542.945,639.0513.81 %5.0
เทศบาลตำบลนาสารไม่ครบ34,924.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนาเหรง14,734.9137,254.21-152.83 %0.55,937.36137.0097.69 %5.0
เทศบาลตำบลบางจาก22,823.0225,140.74-10.16 %0.52,575.081,356.5047.32 %5.0
เทศบาลตำบลบางพระ14,914.8812,335.0017.30 %5.05,039.40807.5083.98 %5.0
เทศบาลตำบลปากนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง19,980.5425,425.54-27.25 %0.58,314.262,965.4964.33 %5.0
เทศบาลตำบลพรหมคีรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพรหมโลก41,885.4735,677.8014.82 %5.09,208.2612,468.78-35.41 %0.5
เทศบาลตำบลพิปูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ43,175.34190,603.63-341.46 %0.55,617.001,692.7769.86 %5.0
เทศบาลตำบลไม้เรียง18,843.9023,916.00-26.92 %0.55,804.404,135.6128.75 %5.0
เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์77,897.6336,659.9752.94 %5.021,713.571,219.9594.38 %5.0
เทศบาลตำบลลานสกาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสวนขันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสิชล78,852.2949,387.3837.37 %5.09,770.2317,338.69-77.46 %0.5
เทศบาลตำบลหน้าสตน28,517.06198,314.00-595.42 %0.58,281.226,525.9021.20 %5.0
เทศบาลตำบลหลักช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,972.50ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหัวไทร23,541.6441,251.28-75.23 %0.56,839.895,320.6522.21 %5.0
เทศบาลตำบลหินตก66,066.7545,958.6030.44 %5.010,319.312,927.7071.63 %5.0
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม37,987.3922,970.2139.53 %5.012,061.085,028.6558.31 %5.0
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช303,052.59146,557.0051.64 %5.0117,584.83246,854.98-109.94 %0.5
เทศบาลเมืองทุ่งสง140,141.98126,954.009.4 %4.569,220.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองปากพนัง135,090.06140,829.59-4.25 %0.517,203.4177,151.95-348.47 %0.5
เทศบาลเมืองปากพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง59,872.5228,950.0051.65 %5.011,810.583,056.1974.12 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย45,143.0019,399.0057.03 %5.05,887.925,527.626.12 %3.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน29,224.6521,591.0426.12 %5.05,384.681,470.7672.69 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมไม่ครบ25,173.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,651.82ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง7,440.0916,298.00-119.1 %0.510,530.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต13,382.9517,975.70-34.32 %0.58,321.582,273.5072.68 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ17,790.3049,461.25-178.02 %0.56,977.7813,826.72-98.15 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง15,405.8615,556.11-0.98 %0.56,404.771,306.5379.60 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ19,005.7615,840.0016.66 %5.08,001.12248.1996.90 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน46,539.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,440.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่24,847.5914,209.5142.81 %5.05,943.913,456.7641.84 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน16,030.4217,025.00-6.20 %0.510,916.8811,036.60-1.10 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน34,353.8820,859.8239.28 %5.010,027.591,407.5185.96 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด13,053.7419,999.00-53.2 %0.514,880.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล50,305.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014,591.46798.0094.5 %5.0
อบจ. นครศรีธรรมราช169,800.50226,694.56-33.51 %0.553,898.1251,116.715.16 %2.5
อบต. กรุงหยันไม่ครบ48,740.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,298.52ประเมินไม่ได้0.0
อบต. กะเบียดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กำโลนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กุแหระไม่ครบ18,252.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,627.36ประเมินไม่ได้0.0
อบต. เกาะขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ขนาบนาก6,325.3411,577.00-83.03 %0.55,223.48529.9189.86 %5.0
อบต. ขอนหาด21,928.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,623.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เขาแก้ว9,846.306,327.0035.74 %5.05,083.741,624.0068.06 %5.0
อบต. เขาขาว20,846.2027,571.00-32.26 %0.59,993.9515,929.06-59.39 %0.5
อบต. เขาน้อย18,813.7417,055.009.35 %4.57,744.292,309.8770.17 %5.0
อบต. เขาพระทอง43,009.8825,569.0040.55 %5.07,892.342,174.6172.45 %5.0
อบต. เขาพระบาท9,220.3710,728.30-16.35 %0.56,111.48492.9691.93 %5.0
อบต. เขาพังไกร16,147.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,279.641,015.5591.0 %5.0
อบต. เขาโรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. คลองกระบือ18,392.1513,117.5028.68 %5.05,281.202,928.5744.55 %5.0
อบต. คลองน้อย16,936.1524,728.00-46.01 %0.56,611.825,030.5923.92 %5.0
อบต. คลองเส10,424.9514,057.00-34.84 %0.57,460.10732.1290.19 %5.0
อบต. ควนกรด38,418.1937,810.981.58 %0.57,770.272,604.1266.49 %5.0
อบต. ควนชะลิก23,567.6913,492.0042.75 %5.06,838.00900.6086.83 %5.0
อบต. ควนทองไม่ครบ19,740.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,282.03ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ควนพัง22,964.4019,702.3914.20 %5.06,477.54722.0088.85 %5.0
อบต. ควนหนองคว้า8,776.685,683.0035.25 %5.05,042.161,489.3670.46 %5.0
อบต. ควนหนองหงษ์34,227.2521,047.0038.51 %5.08,083.691,547.4580.86 %5.0
อบต. ฉลอง22,653.1217,320.5623.54 %5.07,703.194,573.4040.63 %5.0
อบต. ชะอวดไม่ครบ36,406.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,183.78ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ช้างซ้าย21,496.614,916.0277.13 %5.05,087.408,919.80-75.33 %0.5
อบต. เชียรเขาไม่ครบ29,876.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,982.45ประเมินไม่ได้0.0
อบต. เชียรใหญ่ไม่ครบ8,638.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ไชยมนตรี52,947.4418,557.4064.95 %5.03,534.403,293.006.83 %3.0
อบต. ดอนตะโก13,326.0916,052.00-20.46 %0.55,858.821,367.7276.66 %5.0
อบต. ตลิ่งชันไม่ครบ16,825.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,586.06ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ถ้ำพรรณราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทรายขาว21,430.7210,855.2049.35 %5.07,643.702,911.1261.91 %5.0
อบต. ท้องลำเจียกไม่ครบ18,313.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,300.12ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทอนหงส์20,820.8818,865.809.4 %4.56,806.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าขึ้น52,561.3175,011.00-42.71 %0.57,097.582,078.0070.72 %5.0
อบต. ท่าซอม19,539.1217,109.9912.43 %5.06,844.68637.9790.68 %5.0
อบต. ท่าซัก34,414.8327,573.6019.88 %5.07,938.782,835.9064.28 %5.0
อบต. ท่าดี27,244.4035,057.69-28.68 %0.55,190.903,778.0027.22 %5.0
อบต. ท่าพญา17,486.5511,910.0031.89 %5.04,171.19186.6895.52 %5.0
อบต. ท้ายสำเภา13,087.0718,159.58-38.76 %0.510,540.985,384.1048.92 %5.0
อบต. ท่ายาง7,580.988,266.71-9.05 %0.59,625.2091,288.00-848.43 %0.5
อบต. ท่าไร่68,576.0912,911.0081.17 %5.059,014.473,125.2394.70 %5.0
อบต. ท่าศาลา156,889.95436,497.84-178.22 %0.514,824.2652,051.90-251.13 %0.5
อบต. ท่าเสม็ดไม่ครบ19,090.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทุ่งปรัง24,599.3019,907.8319.07 %5.014,288.963,116.9578.19 %5.0
อบต. ทุ่งโพธิ์16,543.3252,728.69-218.73 %0.56,749.58889.4686.82 %5.0
อบต. ทุ่งใหญ่ไม่ครบ17,151.49ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,887.65ประเมินไม่ได้0.0
อบต. เทพราช35,675.0127,959.6721.63 %5.09,325.218,822.655.39 %2.5
อบต. ไทยบุรี32,503.0311,010.9566.12 %5.04,860.66796.5483.61 %5.0
อบต. นาเขลียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นางหลงไม่ครบ37,546.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,139.75ประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาทรายไม่ครบ32,897.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,894.03ประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาบอน38,004.6418,030.1152.56 %5.08,691.241,273.8685.34 %5.0
อบต. นาพรุ43,102.3738,330.3211.07 %5.05,359.986,425.29-19.88 %0.5
อบต. นาโพธิ์32,830.6727,238.0017.03 %5.014,905.382,707.7481.83 %5.0
อบต. นาเรียง19,109.8210,094.0047.18 %5.04,835.761,699.9564.85 %5.0
อบต. นาแว38,616.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,255.891,041.6688.7 %5.0
อบต. นาหมอบุญ737,754.3817,034.0097.69 %5.07,621.74930.8587.79 %5.0
อบต. น้ำตกไม่ครบ12,145.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บางจากไม่ครบ20,584.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บางนบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บางรูป18,155.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,125.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บางศาลา15,104.7211,696.6022.56 %5.04,553.76902.5080.18 %5.0
อบต. บ้านเกาะ16,011.9314,285.3610.78 %5.015,887.64884.5094.43 %5.0
อบต. บ้านนิคม20,138.1957,032.00-183.2 %0.59,349.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านเนิน24,950.8215,810.8336.63 %5.04,828.38722.0085.05 %5.0
อบต. บ้านเพิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านรามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านลำนาว20,512.5820,681.52-0.82 %0.510,847.322,249.1179.27 %5.0
อบต. บ้านใหม่ไม่ครบ12,704.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ925.30ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ปริกไม่ครบ14,771.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ49,334.20ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ปากนคร63,051.2334,700.3744.96 %5.06,267.66472.1592.47 %5.0
อบต. ปากพนังฝั่งตะวันตก10,272.7816,641.00-61.99 %0.54,677.001,095.8776.57 %5.0
อบต. ปากพนังฝั่งตะวันออกไม่ครบ11,952.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ953.00ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ปากแพรกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ป่าระกำ233,036.6351,487.8077.91 %5.0262,753.031,018.9099.61 %5.0
อบต. เปลี่ยนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. พิปูน16,734.1413,620.0018.61 %5.06,441.453,424.1446.84 %5.0
อบต. โพธิ์ทองไม่ครบ22,152.27ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ738.00ประเมินไม่ได้0.0
อบต. มะม่วงสองต้น19,955.7319,891.000.32 %0.53,083.534,287.33-39.04 %0.5
อบต. แม่เจ้าอยู่หัวไม่ครบ61,893.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,516.80ประเมินไม่ได้0.0
อบต. โมคลาน26,593.4512,695.0052.26 %5.05,616.242,007.2764.26 %5.0
อบต. ไม้เรียง30,002.9433,521.06-11.73 %0.57,537.38779.9089.65 %5.0
อบต. ยางค้อมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ร่อนพิบูลย์35,941.7429,718.1117.32 %5.09,386.4910,858.84-15.69 %0.5
อบต. รามแก้วไม่ครบ13,530.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ละอาย20,380.1514,752.0627.62 %5.09,377.78912.9490.26 %5.0
อบต. ลานสกา13,345.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,318.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังหิน25,682.9710,019.0060.99 %5.08,164.961,609.8380.28 %5.0
อบต. วังอ่าง47,858.0623,261.1951.40 %5.09,062.583,867.8557.32 %5.0
อบต. สระแก้ว18,803.1915,783.0016.06 %5.04,555.261,527.2866.47 %5.0
อบต. สวนหลวง19,106.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,120.776,969.842.1 %1.0
อบต. สามตำบลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สิชล15,963.7320,608.29-29.09 %0.57,721.289,284.21-20.24 %0.5
อบต. สี่ขีด67,319.2322,447.8966.65 %5.085,214.342,150.3197.48 %5.0
อบต. เสาธง29,547.0131,536.06-6.73 %0.532,465.041,580.5095.13 %5.0
อบต. เสาเภาไม่ครบ32,283.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ12,511.50ประเมินไม่ได้0.0
อบต. เสือหึงไม่ครบ13,266.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ617.50ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ไสหมาก22,024.7211,070.0049.74 %5.07,486.77554.0092.60 %5.0
อบต. ไสหร้า18,758.0823,642.00-26.04 %0.59,637.323,192.9166.87 %5.0
อบต. หนองหงส์17,016.1319,068.90-12.1 %0.58,780.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ห้วยปริก39,662.3025,726.6635.14 %5.08,973.784,221.0852.96 %5.0
อบต. หัวตะพาน9,766.227,799.0020.1 %5.04,320.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หัวไทร63,377.6319,020.0069.99 %5.07,849.682,387.8469.58 %5.0
อบต. หินตก41,512.2529,645.6028.59 %5.07,917.606,001.2624.20 %5.0
อบต. หูล่อง705,319.8131,720.8095.50 %5.071,960.00100.3099.86 %5.0
อบต. แหลมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แหลมตะลุมพุกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. อินคีรีไม่ครบ19,907.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,981.75ประเมินไม่ได้0.0
อบต.กะหรอ14,925.5219,095.90-27.94 %0.57,220.671,933.3873.22 %5.0
อบต.ช้างกลางไม่ครบ215,914.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ18,897.97ประเมินไม่ได้0.0
อบต.ท่าขนาน16,467.9912,235.5125.70 %5.05,153.64562.2989.09 %5.0
อบต.นบพิตำ59,263.5726,502.0055.28 %5.09,504.361,605.6283.11 %5.0