สรุปผลประเมิน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เดือนมีนาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่ครบ535,016.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ4,215,282.50ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %